10 let

E-TALK

Spremembe spreminjajo:

KAM GREMO?

11. november ob 11.00, online

Živimo v času revolucije družbe, ljudi, ekonomije, okolja. Vse se spreminja! Spreminja tako hitro in na način, ki se na podlagi mnogih znanstvenih podlag in analiz zdi neobvladljiv.

  • Ali je rešitev za preživetje brezogljična družba leta 2050?
  • Kako bo to lahko vplivalo na posameznika, družbo in gospodarstvo?
  • Ali se ekonomske politike spreminjajo tako, da bodo zdržale pritisk staranja prebivalstva?
  • Kaj se bo zgodilo v družbeno-ekonomskem sistemu?

SMO PRIPRAVLJENI?

Odgovore na ta in mnoga druga vprašanja prinaša CPOEF E TALK: SPREMEMBE SPREMINJAJO: KAM GREMO?

Program

Serija 11’ govorov, misli in idej!

Kot družba smo “pojedli” del prihodnosti, hkrati pa rezervirali nevzdržno visok delež BDP za starost. Ko poskušamo uskladiti tekoče vire s tekočo porabo, smo izpostavljeni velikim neravnovesjem,  npr. cene energije, nestandardnim načinom mobilnosti, pravice porabe starostnikov v nesorazmerju z zmožnostmi,  ipd. Poleg tega pa smo priča tudi spreminjanju vodilnih vlog na geostrateških področjih (npr. Kitajska prevzema najvišja mesta na posameznih področjih), kot npr. lepo opredeli tudi prof. Mojmir Mrak. 

Tveganja in neravnovesja, ki iz teh procesov izvirajo so nepojmljivo velika, zato je njihovo obvladovanje na prvi pogled nemogoče – priča bomo velikim pretresom v gospodarstvu in na drugih družbenih področjih. Kako naprej?

Prav zaradi izjemnosti, je naloga intelektualnega jedra družbe, da intenzivno in osredotočeno išče in najde rešitve. Razvoj cepiva za virus v manj kot letu dni, je bil še nedavno tega, iluzija. 

Na Ekonomski fakulteti UL smo v sodelovanju z gospodarstvom in vlado na podlagi poglobljene analize, predlagali kompleksne, vendar izvedljive rešitve. Tako smo npr. rešitve za neskladje med viri in porabo iskali v faktorjih pospešitve rasti produktivnosti, večanjem delovne aktivnosti prebivalstva in faktorjih, ki imajo kar največji vpliv na zadovoljstvo prebivalcev.

Best practice experience sharing of real examples of how to lead in the face of change.
The largest acquisition and transformation of the financial sector in Slovenia, followed by the merging of two corporate cultures into one. And is now leading the implementation of ESG standards in the day-to-day operations of the bank.

Gospodarska rast je ključni pogoj za doseganje večje blaginje, to pa seveda zahteva ustvarjanje visoke dodane vrednosti. In ta je vedno bolj odvisna od intelektualnega kapitala, neotipljivega kapitala. Kje so slovenska podjetja v primerjavimi z najrazvitejšimi v EU? Kaj kažejo mikro podatki? Koliko plačujete svoje ključne kadre in ali vam bodo zato “ušli” drugam? In če hočemo dosegati visoko dodano vrednost, naj vlagamo v stroje, tovarne ali znanje in ljudi?

Smo optimisti ali pesimisti? Kaj nam prinašata avtomatizacija in prihodnost dela? Ena stvar je nesporna: v naslednjih desetletjih prihajajo spremembe v naše poklicno življenje, ki ga prinaša avtomatizacija tako fizičnega kot umskega dela. Verjetno je čas, da prenehamo z alarmistično retoriko, koliko delovnih mest bo pojedla umetna inteligenca ter robotika in razmislimo o tem, kako lahko sodelovanje človek-stroj zagotovi višjo raven produktivnosti na eni, in večjo humanizacijo dela na drugi strani. V proizvodnjah koncerna Kolektor, na primer, opravljanje fizičnih aktivnosti ali upravljanje strojev v predvidljivem okolju predstavlja med 30-50% celotnega delovnega časa delavcev. Dejavnosti segajo od proizvodne logistike, posluževanja strojev, nalaganja/odvzemanja materiala na/iz proizvodne opreme, pakiranja izdelkov do vzdrževanje opreme. Zaradi razširjenosti takšnega predvidljivega fizičnega dela, bi bilo glede na tehnično izvedljivost mogoče avtomatizirati več kot polovico vseh proizvodnih dejavnosti. Na podlagi povedanega smo si v koncernu Kolektor zadali misijo avtomatizacije tako fizičnega kot umskega dela.

Z Evropskim podnebnim zakonom, ki ga je junija letos potrdil Evropski parlament, postaja podnebna nevtralnost EU do leta 2050 zakonsko določen cilj in pravno zavezujoča obveznost za vse članice. Pri okoljski, družbeni in ekonomski preobrazbi evropske družbe bomo morali sodelovati vsi. V kratkem, s praktičnimi primeri podprtem nastopu bom opozorila na ključne pasti trajnostne poslovne transformacije podjetij in ponudila rešitve zanje.

Pojem ESG – okoljska, družbena in deležniška odgovornost je v tem obdobju ena izmed osrednjih tem na kapitalskih trgih. ESG kot način investiranja je “in”. Finančniki so tradicionalno skeptični omejitev, še tako dobronamernih, pri investiranju, saj to omejuje zmožnost razpršitve tveganj za delničarje. A sodobne korporacije bi morale skrbeti za zadovoljstvo kupcev, vlagati v znanje in spretnosti zaposlenih, pošteno in etično poslovanje z dobavitelji, podpirati lokalno skupnost in šele na zadnje poskrbeti za dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje. Kako razumeti, da ima samo šest izmed 100 največjih britanskih podjetij ženske predsednice uprav? Na drugi strani štiri od petih največjih proizvajalcev orožja vodijo ženske. Kako upoštevati stroške onesnaževanja okolja? Ali naj podjetja investirajo v gradnjo novih stanovanj za učitelje, gasilce, policiste, vojake? To so nekatere izmed dilem, ki jih bomo pogledali v govoru.

V zadnji dekadi se je geopolitična podoba sveta dramatično spremenila. Svet, ki je v desetletjih po drugi svetovni vojni temeljil na ekonomski dominaciji in vrednostnem sistemu Zahoda pod vodstvom ZDA, vse bolj prehaja v multipolarni svet, v katerem so tako ekonomsko-politična moč kot tudi moč vrednostnih sistemov bolj enakomerno porazdeljeni med večje število globalnih igralcev. Te spremembe pa seveda spreminjajo naravo geopolitičnih tveganj v vse tesneje povezanem globalnem sistemu.

Digitalne platforme so v tem stoletju povsem spremenile načine uporabe  svetovnega spleta, medsebojne komunikacije , navad potrošnikov, itd..

Vse bolj spreminjajo tudi načine in pogoje trga dela. Število spletnih platform se je v zadnjem desetletju povečalo za več kot petkrat.

Dodaten potisk rasti pa predstavlja tudi epidemija koronavirusne bolezni s povečanjem dela na daljavo. Digitalne platforme razvijajo digitalne ekosisteme, ki prinašajo veliko pozitivnih stvari za podjetja – dostop do znanja, novih tehnologij, nenazadnje tudi dostop do globalnega kupca in mrežne eksternalije tako za podjetja, kot tudi za potrošnike.

Hkrati pa preko principov delitvene ekonomije vplivajo na boljšo izkoriščenost resursov. Uspešnost spletnih platform  je odvisna tako od ekonomij obsega na strani ponudbe kot na strani povpraševanja. Ko se število uporabnikov poveča, se poveča tudi količina podatkov, ki jih te platforme kopičijo skozi čas. To lahko privede do centralizirane moči spletnih posrednikov, kar odpira prostor za različne oblike zlorab.

Platformna ekonomija pomembno vpliva na družbo, saj nadgrajuje in spreminja običajne oblike dela, kar predstavlja izziv za sisteme socialne varnosti. 

Digitalne platforme so v tem stoletju povsem spremenile načine uporabe  svetovnega spleta, medsebojne komunikacije , navad potrošnikov, itd..

Vse bolj spreminjajo tudi načine in pogoje trga dela. Število spletnih platform se je v zadnjem desetletju povečalo za več kot petkrat.

Dodaten potisk rasti pa predstavlja tudi epidemija koronavirusne bolezni s povečanjem dela na daljavo. Digitalne platforme razvijajo digitalne ekosisteme, ki prinašajo veliko pozitivnih stvari za podjetja – dostop do znanja, novih tehnologij, nenazadnje tudi dostop do globalnega kupca in mrežne eksternalije tako za podjetja, kot tudi za potrošnike.

Hkrati pa preko principov delitvene ekonomije vplivajo na boljšo izkoriščenost resursov. Uspešnost spletnih platform  je odvisna tako od ekonomij obsega na strani ponudbe kot na strani povpraševanja. Ko se število uporabnikov poveča, se poveča tudi količina podatkov, ki jih te platforme kopičijo skozi čas. To lahko privede do centralizirane moči spletnih posrednikov, kar odpira prostor za različne oblike zlorab.

Platformna ekonomija pomembno vpliva na družbo, saj nadgrajuje in spreminja običajne oblike dela, kar predstavlja izziv za sisteme socialne varnosti. 

11 x 11’ govorov, misli in idej!

CPOEF praznuje 10-letnico delovanja in vstop v 11 leto poslovanja. Pridružite se nam na dogodku, na katerem za vas pripravljamo serijo 11-minutnih vrhunskih nagovorov, misli in idej.

Govorci

Združili smo vodilne strokovnjake, akademsko in poslovno javnost.

cizmic

Tomislav Čizmić
Mercator

NKBM_P0157

John Denhof
Nkbm

polona-Domadenih

Polona Domadenik
EF UL

knezeviccvelbar

Ljubica Knežević Cvelbar
EF UL

Valter leban_fotka

Valter Leban
Kolektor

mrak

Mojmir Mrak
EF UL

mramor

Dušan Mramor
EF UL

ostir

Denis Oštir
Hisense Gorenje Europe 

redek1

Tjaša Redek
EF UL

r-buhovac

Adriana Rejc Buhovac
EF UL

MetkaTekavcic

Metka Tekavčič
EF UL

valentincic

Aljoša Valentinčič
EF UL

Prijavnica

CPOEF E-TALK: Spremembe spreminjajo: KAM GREMO?

Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

    S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.