Monika Lapanja

direktorica

Maša Madon

prodaja in razvoj programov, finance

Alma Lieber

MBA program

Tibor Derganc

odprti izobraževalni programi

Ksenja Jaklič

programi za zaključene skupine

Jana Benedik

marketing in programi za zaključene skupine

Sara Strniša

asistentka

Eva Grašek

asistentka

Faculty of Economics University of Ljubljana Accreditations

Strategic partners

CONNECTED

Subscribe to our newsletter and keep up to date.

CONTACT

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


E: cpoef@ef.uni-lj.si