Aleksander Igličar

Mag. Aleksander Igličar je višji predavatelj za računovodstvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1988 do 1992 je bil raziskovalni asistent na Ekonomski fakulteti, kjer je novembra 1992 magistriral. Nato se je zaposlil v družbi Iskraemeco, d.d., Kranj, kjer je bil od leta 1999 do 2004 član uprave za finance, računovodstvo in kontroling. Leta 2005 se je zaposlil v družbi Merkur, d.d., Naklo, kot direktor računovodstva. Oktobra 2006 se je vrnil na Ekonomsko fakulteto, kjer je bil tri leta vodja CISEF-a, centra za poslovno izobraževanje in svetovanje. Od novembra 2009 je višji predavatelj za računovodstvo. Je programski vodja in predavatelj izobraževanj iz računovodstva za razpisane in zaključene skupine. Je soavtor knjige Računovodstvo za managerje (Gospodarski vestnik 1997 in 2011), ki je bila med poslovneži zelo dobro sprejeta. Je član nadzornega sveta v druži Iskra Mehanizmi Holding, d.d., in zavodu RTV SLO ter član revizijske komisije v družbi Gorenje, d.d., in član strokovne skupine za revizijske komisije pri Združenju nadzornikov Slovenije.