Analiza bilanc 1Datum: 22. in 23. marec 2018
Vodja: Mag. Jože Kaligaro
Računovodski izkazi so osrednji vir informacij o finančnem in premoženjskem položaju ter poslovnoizidni uspešnosti poslovanja posamezne družbe. Na seminarju z delavnico Analiza bilanc 1 si bomo pogledali nekaj konkretnih primerov bilanc in odgovorili na ključna vprašanja.

READ MORE

Poslovanje v številkah za neekonomisteDatum: 29. in 30. maj ter 7. junij 2018
Vodja: prof. dr. Metka Tekavčič
Pri odzivanju na spremembe v okolju in zahteve kupcev so za rast, obstanek in preživetje podjetij in drugih organizacij ključne kakovostne in pravočasne informacije, saj omogočajo sprejemanje pravilnih in pravočasnih odločitev o poslovanju. Program seminarja je namenjen predvsem tistim, ki sprejemajo poslovne odločitve, pa nimajo ekonomske predizobrazbe in tudi vsem, ki bi radi obnovili osnovna znanja s področja poslovanja, računovodstva in financ.

READ MORE

Pogodbeno pravo za nepravnikeDatum: 2018
Vodja: doc. dr. Jaka Cepec
Pogodbena razmerja, v katera se vstopa v okviru poslovnega udejstvovanja, imajo lahko dolgoročne posledice, zato je izrednega pomena poznavanje osnovnih sestavin, ki jih mora imeti vsaka pogodba, na kar se osredotoča tudi seminar.

READ MORE

Vodenje spremembDatum: 2018
Vodja: prof. dr. Miha Škerlavaj

Udeleženci seminarja Vodenje sprememb se bodo preizkusili v nalogi agenta sprememb zadolženega za uvajanje inovacije v konkretnem podjetju. Preko uporabe harvardske računalniške simulacije bodo udeleženci izzvani pravilno razporediti ukrepe udejanjanja zastavljene sprememb glede na svojo vlogo in ostale izzive s katerimi se sre

READ MORE

A Brain Adaptive Leadership Workshop – The New Competitive EdgeDate: 2018
Lecturer: Nikolaos Dimitriadis

READ MORE

Sodobna orodja kontrolingaDatum: 23. in 24. november 2017
Vodja: Mag. Jože Kaligaro

V okviru seminarja »Sodobna orodja kontrolinga« si bomo ogledali ključne ekonomske in poslovno-finančne koncepte, ki so podlaga za vsebinsko delo kontrolerjev. Nato pa na praktičnih primerih prikazali možnost uporabe različnih orodij

READ MORE

Denarna politika in banke v letu 2018Datum: 28. in 29. november 2017
Programski vodja: prof. dr. Marko Košak

Na seminarju Denarna politika in banke se vsakič znova obravnava, kakšni so trenutni makroekonomski obeti za gospodarstvo in banke ter kakšni za prihajajoče leto, kaj se bo dogajalo z obrestnimi merami in kreditiranjem podjetij.

READ MORE

Podatkovna analitika za doseganje poslovnih ciljevDatum: 2018
Programski vodji: Prof. dr. Jurij JakličProf. dr. Aleš Popovič

Pri pripravi seminarja Podatkovna analitika za doseganje poslovnih ciljev smo se osredotočili predvsem na potrebe managementa in drugih poslovnih uporabnikov, zato smo v seminarju združili dvoje: 1) pregled možnosti, ki nam jih nudijo sodobne tehnologije podatkovne analitike, načinov vzpostavitve ustreznega okolja ter izzivov pri uvajanju in 2) praktične izkušnje strokovnjakov s področja.

READ MORE

Vpliv poslovnih odločitev na finančno uspešnost podjetjaDatum: Termin še ni določen
Vodja: Miloš Vignjević
Program poteka s pomočjo poslovne igre oziroma simulacije vsakodnevnih finančnih in poslovnih izzivov ter tega, kako jih reševati. Delavnica je zasnovana na izkustvenem učenju, udeleženci, ki si razdelijo vloge managerjev in finančnikov, dobijo nalogo – sprejemati vse ključne poslovne odločitve.

READ MORE

Sodobna orodja kontrolinga 2Datum: Termin še ni določen
Vodja: Mag. Jože Kaligaro
Delavnica Sodobna orodja kontrolinga 2 je nadaljevalna, intenzivna, enodnevna delavnica, na kateri bomo izhajali iz kalkulacije in kalkulativnih elementov, ki so dejansko ekonomska slika delovanja procesov.

READ MORE

Faculty of Economics University of Ljubljana Accreditations

Strategic partners

CONNECTED

Subscribe to our newsletter and keep up to date.

CONTACT

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


T: +386 (0) 1 5892 439
E: cpoef@ef.uni-lj.si