Analiza bilanc 1Datum: 30. in 31. maj 2019

Vodja: Mag. Jože Kaligaro Računovodski izkazi so osrednji vir informacij o finančnem in premoženjskem položaju ter poslovnoizidni uspešnosti poslovanja posamezne družbe. Na seminarju z delavnico Analiza bilanc 1 si bomo pogledali nekaj konkretnih primerov bilanc in odgovorili na ključna vprašanja.

READ MORE

Poslovanje v številkah za neekonomisteDatum: 28. in 29. maj ter 5. junij 2019
Vodja: prof. dr. Metka Tekavčič
Pri odzivanju na spremembe v okolju in zahteve kupcev so za rast, obstanek in preživetje podjetij in drugih organizacij ključne kakovostne in pravočasne informacije, saj omogočajo sprejemanje pravilnih in pravočasnih odločitev o poslovanju. Program seminarja je namenjen predvsem tistim, ki sprejemajo poslovne odločitve, pa nimajo ekonomske predizobrazbe in tudi vsem, ki bi radi obnovili osnovna znanja s področja poslovanja, računovodstva in financ.

READ MORE

Pharmacoeconomics WorkshopDate: 2, 3, 16 and 17 October, 2019
Vodja: prof. dr. Petra Došenović Bonča

READ MORE

Sodobna orodja kontrolingaDatum: 17. in 18. oktober 2019
Vodja: Mag. Jože Kaligaro

V okviru seminarja »Sodobna orodja kontrolinga« si bomo ogledali ključne ekonomske in poslovno-finančne koncepte, ki so podlaga za vsebinsko delo kontrolerjev. Nato pa na praktičnih primerih prikazali možnost uporabe različnih orodij

READ MORE

Digital Marketing Crash CourseREAD MORE

Strategic Impact through Talent ManagementDate: Date has not been yet announced

READ MORE

Pogodbeno pravo za nepravnikeDatum: Termin še ni določen Vodja: doc. dr. Jaka Cepec Pogodbena razmerja, v katera se vstopa v okviru poslovnega udejstvovanja, imajo lahko dolgoročne posledice, zato je izrednega pomena poznavanje osnovnih sestavin, ki jih mora imeti vsaka pogodba, na kar se osredotoča tudi seminar.

READ MORE

Vodenje spremembDatum: Termine še ni določen Vodja: prof. dr. Miha Škerlavaj Udeleženci seminarja Vodenje sprememb se bodo preizkusili v nalogi agenta sprememb zadolženega za uvajanje inovacije v konkretnem podjetju. Preko uporabe harvardske računalniške simulacije bodo udeleženci izzvani pravilno razporediti ukrepe udejanjanja zastavljene sprememb glede na svojo vlogo in ostale izzive s katerimi se srečuje konkretna organizacija.

READ MORE

Podatkovna analitika za doseganje poslovnih ciljevDatum: Termin še ni določen Programski vodji: Prof. dr. Jurij JakličProf. dr. Aleš Popovič Pri pripravi seminarja Podatkovna analitika za doseganje poslovnih ciljev smo se osredotočili predvsem na potrebe managementa in drugih poslovnih uporabnikov, zato smo v seminarju združili dvoje: 1) pregled možnosti, ki nam jih nudijo sodobne tehnologije podatkovne analitike, načinov vzpostavitve ustreznega okolja ter izzivov pri uvajanju in 2) praktične izkušnje strokovnjakov s področja.

READ MORE

Faculty of Economics University of Ljubljana Accreditations

Strategic partners

CONNECTED

Subscribe to our newsletter and keep up to date.

CONTACT

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


E: cpoef@ef.uni-lj.si