Sodobna orodja kontrolingaDatum: Januar 2020

Vodja programa: Mag. Jože Kaligaro

Ključni ekonomski in poslovnofinančni koncepti, s praktičnimi primeri in prikazom različnih orodij, kot podlaga za vsebinsko delo v kontrolingu.

READ MORE

Pharmacoeconomics WorkshopDate: September 2020

Head of the programme: prof. dr. Petra Došenović Bonča

Programme is designed for employees in healthcare sector, government agencies, pharmaceutical industry, private and public sector workers who are asked to undertake economic assessments, evaluations and bid for funding.

READ MORE

School of Economics and Business, University of Ljubljana Accreditations

Strategic partners

CONNECTED

Subscribe to our newsletter and keep up to date.

CONTACT

Centre of Business Excellence
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


E: cpoef@ef.uni-lj.si