Zakaj?

  • Računovodski izkazi so osrednji vir informacij o finančnem in premoženjskem položaju ter poslovnoizidni uspešnosti poslovanja posamezne družbe
  • Odgovori na ključna vprašanja povezana z računovodskimi izkazi

Za koga?

  • Vse, ki se želijo podrobneje seznaniti z vsebino računovodskih izkazov
  • Vse, ki želijo računovodske izkaze povezati s poslovnimi vidiki poslovanja
  • Vse, ki pri svojem delu potrebujejo znanja s področja analiziranja računovodskih izkazov

Kaj?

  • 22. in 23. marec 2018
  • Dvodnevni seminar z delavnico
  • Delo na konkretnih primerih računovodskih izkazov

Faculty of Economics University of Ljubljana Accreditations

Strategic partners

CONNECTED

Subscribe to our newsletter and keep up to date.

CONTACT

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


T: +386 (0) 1 5892 439
E: cpoef@ef.uni-lj.si