Zakaj?

  • Kakovostne poslovne informacije so vse bolj pomembne za zagotavljanje dolgoročnega uspešnega delovanja podjetij in doseganje začrtanih poslovnih ciljev
  • Priprava in zagotavljanje poslovnih informacij je ključna naloga funkcije kontrolinga

Za koga?

  • Vodstvene in strokovne delavce s področja kontrolinga

Kaj in kdaj?

  • 2-dnevni seminar z delavnico
  • 17. in 18. oktober 2019
  • Ekonomska fakulteta

School of Economics and Business, University of Ljubljana Accreditations

Strategic partners

CONNECTED

Subscribe to our newsletter and keep up to date.

CONTACT

Centre of Business Excellence
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


E: cpoef@ef.uni-lj.si