Zakaj?

  • Kakovostne poslovne informacije so vse bolj pomembne za zagotavljanje dolgoročnega uspešnega delovanja podjetij in doseganje začrtanih poslovnih ciljev
  • Priprava in zagotavljanje poslovnih informacij je ključna naloga funkcije kontrolinga

Za koga?

  • Vodstve in strokovne delavce s področja kontrolinga

Kaj in kdaj?

  • 2-dnevni seminar z delavnico
  • 23. in 24. november 2017
  • Ekonomska fakulteta

Faculty of Economics University of Ljubljana Accreditations

Strategic partners

CONNECTED

Subscribe to our newsletter and keep up to date.

CONTACT

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


T: +386 (0) 1 5892 439
E: cpoef@ef.uni-lj.si