Zakaj?

  • Priprava in zagotavljanje poslovnih informacij je ključna naloga funkcije kontrolinga
  • Primeri na podlagi predlogov udeležencev programa

Za koga?

  • Vodstvene in strokovne delavce, ki želijo nadgraditi znanje s področja kontrolinga
  • Kontrolerje

Kaj?

  • Enodnevni interaktivni program
  • Konkretni primeri uvajanja orodij kontrolinga

Faculty of Economics University of Ljubljana Accreditations

Strategic partners

CONNECTED

Subscribe to our newsletter and keep up to date.

CONTACT

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


T: +386 (0) 1 5892 439
E: cpoef@ef.uni-lj.si