Zakaj?

Seminar se osredotoča na spretnosti vodenja procesa sprememb glede na naravo sprememb in njihov kontekst.

Za koga?

  • Agente sprememb zadolžene za vodenje procesov organizacijskih sprememb
  • Direktorje ali managerje, ki so odgovorni za organizacijo, procese, kakovost, upravljanje s človeškimi viri, informacijsko tehnologijo, marketing, prodajo, proizvodnjo in kontroling

Kaj in kdaj?

  • Ekonomska fakulteta v Ljubljani
  • Simulacija procesa vodenja sprememb z debriefingom
  • Interaktivno predavanje

Faculty of Economics University of Ljubljana Accreditations

Strategic partners

CONNECTED

Subscribe to our newsletter and keep up to date.

CONTACT

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


T: +386 (0) 1 5892 439
E: cpoef@ef.uni-lj.si