Sodobna orodja kontrolinga

Seminar je namenjen vodstvenim in strokovnim delavcem s področja kontrolinga, ki želijo pridobiti teoretična in praktična znanja s področja uporabe različnih sodobnih orodij kontrolinga. Ključni ekonomski in poslovnofinančni koncepti, s praktičnimi primeri in prikazom različnih orodij, kot podlaga za vsebinsko delo v kontrolingu.

O seminarju

Datum še ni določen. Nov termin izvedbe bo objavljen tukaj. 

Kakovostne poslovne informacije so vse bolj pomembne za zagotavljanje dolgoročnega uspešnega delovanja podjetij in doseganje začrtanih poslovnih ciljev. Podjetja morajo pravočasno imeti na razpolago pravilne, točne in razumljive poslovne informacije, ki jih vodstveni delavci lahko uporabijo za sprejemanje poslovnih odločitev.

Priprava in zagotavljanje poslovnih informacij je ključna naloga funkcije kontrolinga, ki mora zasnovati primerne sisteme in mehanizme za zagotovitev učinkovitega izvajanja aktivnosti poslovnega načrtovanja, nadziranja in analiziranja. To se da zagotoviti le s primernimi orodji, s katerimi je mogoče vse poslovno-ekonomske koncepte, tehnike, pristope in metode na učinkovit način obdelovati in analizirati ter predstavljati poslovne informacije s ciljem podpiranja vodstva podjetja pri sprejemanju čim boljših poslovnih odločitev.

V okviru seminarja »Sodobna orodja kontrolinga« si bomo ogledali ključne ekonomske in poslovno-finančne koncepte, ki so podlaga za vsebinsko delo kontrolerjev. Nato pa na praktičnih primerih prikazali možnost uporabe različnih orodij, ki vključujejo uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC), koncept ekonomskega dobička in njegove izvedenke (EVA), primerjalno presojanje (benchmarking), razporejanje in načrtovanje stroškov na podlagi aktivnosti (ABC, ABB, ABM), model ciljnih stroškov (Target Costing), različne pristope k finančnemu načrtovanju idr. Seminar je kombinacija predavanja, predstavitve teoretičnih in praktičnih vidikov obravnavane problematike, odgovarjanja na vprašanja iz prakse in predstavitve dobre prakse v Sloveniji in širše.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vodstvenim in strokovnim delavcem s področja kontrolinga, ki želijo pridobiti teoretična in praktična znanja s področja uporabe različnih sodobnih orodij kontrolinga.

Zakaj?

 • Kakovostne poslovne informacije so vse bolj pomembne za zagotavljanje dolgoročnega uspešnega delovanja podjetij in doseganje začrtanih poslovnih ciljev.
 • Priprava in zagotavljanje poslovnih informacij je ključna naloga funkcije kontrolinga.

Za koga?

 • Vodstvene in strokovne delavce s področja kontrolinga

Kaj in kdaj?

 • 2-dnevni seminar z delavnico
 • Ekonomska fakulteta

Program

 • 1. dan
  Cilji in naloge kontrolinga, ključni ekonomski in poslovno-finančni koncepti, orodja in tehnike poslovnega načrtovanja, kontroling na podlagi aktivnosti.

 • 2. dan
  Kontroling na podlagi sistemov kazalnikov in vrednosti podjetja, metode ekonomske presoje naložb in merjenja izpostavljenosti tveganjem, primerjalno presojanje »Benchmark«.

Urnik

Udeleženci si bodo ogledali ključne ekonomske in poslovno-finančne koncepte za delo kontrolerjev in na praktičnih primerih pogledali uporabo različnih orodij.

Prvi dan:

Ura Vsebina
08.30 – 08.45 Otvoritev seminarja
08.45 – 09.45 Cilji in naloge kontrolinga
09.45 – 10.45 Ključni ekonomski in poslovno-finančni koncepti
10.45 – 11.00 Odmor
11.00 – 12.30 Orodja in tehnike poslovnega načrtovanja
12.30 – 13.15 Kosilo
13.15 – 14.45 Kontroling na podlagi aktivnosti

 

Drugi dan:

Ura Vsebina
09.00 – 09.45 Kontroling na podlagi sistemov kazalnikov
09.45 – 10.45 Kontroling na podlagi vrednosti podjetja
10.45 – 11.00 Odmor
11.00 – 12.30 Metode ekonomske presoje naložb in merjenja izpostavljenosti tveganjem
12.30 – 13.15 Kosilo
13.15 – 14.45 Primerjalno presojanje »Benchmark«
14.45 – 15.00 Povzetek / zaključki

Predavatelji

Jože Kaligaro

Prijava

Kotizacija za dvodnevni seminar z delavnico, ki vključuje gradivo, kosilo in brezplačno parkiranje, znaša 400 EUR (brez DDV).

10% popusta: za tri udeležence iz istega podjetja in za zgodnje prijave do 14 koledarskih dni pred začetkom seminarja.

15% popusta: za člane Alumni EF.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Po izpolnitvi prijavnega obrazca boste prejeli potrditev o prijavi na vaš e-poštni naslov.

Račun vam bomo poslali po izvedbi seminarja.

V primeru odpovedi manj kot tri dni pred pričetkom seminarja povračilo kotizacije ni več možno, kot tudi ne v primeru, da ste prijavljeni in se seminarja ne udeležite.

Seminar je prestavljen. Nov termin izvedbe bo objavljen v kratkem. Če želite biti obveščeni,  izpolnite podatke spodaj in vas bomo obvestili.

Osnovni podatki:


Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.