Trajnostni poslovni indeks

S TPI izmerimo, na kateri stopnji trajnosti je vaše podjetje.

TRAJNOSTNI POSLOVNI INDEKS (TPI)

TPI je prvi indeks v Sloveniji, ki meri trajnostno naravnanost podjetij. Trajnostno naravnanost podjetja ali organizacije izmerimo s treh vidikov trajnosti:

  • okoljskega oz. ekološkega, 
  • družbenega,
  • upravljalskega.

Poleg tega se pri analizi trajnostnega poslovanja podjetja upošteva tudi poslovne rezultate podjetja, zaznavanje trajnostne naravnanosti podjetja s strani širše javnosti in analizo poročanja medijev (kliping) glede na ključne besede, vezane na trajnost, ter primerjavo z drugimi podjetji v panogi.

ZAKAJ PRIDOBITI TPI?

Trajnostni razvoj bo ključno prispeval k podobi podjetja pri strankah, poslovnih partnerjih, regulatorjih, investitorjih itd.

Zakonodaja (CSRD, SFRD, idr.) predvideva kompleksnejše in standardizirano trajnostno poročanje za vsa podjetja. Trajnostno poročilo bo sestavni del letnega poročila za vsa podjetja. TPI je že vzpostavljeno orodje, ki je podpora trajnostnemu poročanju, saj pridobi potrebne podatke na enostaven, objektiven in primerljiv način.

S TPI podjetje pridobi povratno informacijo, kje je v primerjavi z drugimi, kje je v prednosti in kje so priložnosti za izboljšave.

TPI poda najbolj celostno sliko trajnostnega razvoja, kar je osnova za verodostojnost informacij.

TPI je podjetju motivacija za hitrejše prilagajanje tako zahtevam zakonodaje in družbenega okolja, kot tudi pozicioniranje v luči odgovorne, transparentne in v prihodnost usmerjene organizacije.

TPI je že vzpostavljeno orodje, ki je podpora trajnostnemu poročanju, saj pridobi vse potrebne podatke na enostaven, objektiven in širše primerljiv način.

KAKO PRISTOPAMO K TPI?

Vprašalnik je sestavljen iz štirih sklopov, na katere odgovarjajo strokovnjaki za posamezna področja.

 

V manjših podjetjih, kjer organizacijska struktura ne predvideva posameznih poslovnih funkcij, na vprašalnik odgovori direktor oz. ožje vodstvo.

 

ŽELIM TPI ZA MOJE PODJETJE


Za več informacij se obrnite na: cpoef@ef.uni-lj.si

 

EKIPA

Vesna Žabkar

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Tomaž Čater

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Barbara Čater

Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

    S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.