Rok Zevnik

Rok Zevnik je podjetnik, IT strokovnjak in svetovalec. Je del ekipe, ki večjim slovenskim podjetjem s pomočjo vitkih in agilnih metod pomaga pri optimizaciji in digitalizaciji ključnih procesov. V podjetju Fin-Pro d.o.o., ki je v Sloveniji največji ponudnik laboratorijskih informacijskih sistemov, je pomočnik direktorja in odgovoren za vodenje razvojnih projektov. Je tudi ustanovitelj informacijsko svetovalnega podjetja Trogon d.o.o.

Izbrane reference:

BTC: Optimizacija procesov znotraj logistične dejavnosti

Kolektor: Optimizacija procesa in informacijske podpore razvoja.

MOL: Optimizacija procesov znotraj oddelkov in med oddelki

SIP: Optimizacija procesa proizvodnje

Izoterm: Optimizacija procesa proizvodnje

Blaž Strle, direktor družbe BE-terna Adriatic in član uprave BE-terna skupine, je svojo profesionalno pot začel v Laboratoriju za umetno inteligenco na FRI, kjer je raziskoval področje umetne inteligence in strojnega učenja. Trenutno študijsko pot nadaljuje na IE EMBA v Madridu, Španija. Podjetju BE-terna se je pridružil kot vodja oddelka za upravljanje odnosov s strankami (CRM), v letu 2018 je prevzel vlogo direktorja Adriatic regije (Slovenija, Hrvaška in Srbija), leta 2020 pa je postal tudi član uprave BE-terna skupine. V času njegovega vodenja je Adriatic regija dosegala začrtano 10% YOY rast prihodkov ter več kot pričakovano 10% YOY rast dobička. Visoko rast dobička je bila dosežena ob večjem vlaganju v zaposlene ter razvoj, in sicer s povečanjem prodaje lastnih rešitev z višjo dodano vrednostjo in optimizacijo internih procesov.

Strle med tremi dejavniki uspeha družbe BE-terna BE znanje, inovativnost in usmerjenost v uspeh svojih strank, največjo poslovno lekcijo pa opisuje tako: »Najpomembnejša je ekipa, vse ostalo je drugotnega pomena.«Mag. Marijana Bednaš je leta 1992 diplomirala in leta 2005 magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja analize ekonomskih politik v Evropski uniji. Od leta 1993 do leta 1995 in od leta 1997 do leta 1998 je bila zaposlena na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj na področju spremljanja gospodarskih gibanj tranzicijskih držav. V letih 1995-1997 je bila analitik v službi Plan in ekonomika SKB d. d. Ljubljana.

Na Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je zaposlena od leta 1998. V letih 2000-2003 je vodila projekt priprave pomladanske in jesenske napovedi gospodarskih gibanj in bila glavna urednica Pomladanskega poročila in Jesenskega poročila (leta 2006 sta ju nadomestili Pomladanska napoved gospodarskih gibanj in Jesenska napoved gospodarskih gibanj). V obdobju 2001‑2005 je vodila sektor za makroekonomske analize in ekonomsko politiko, od leta 2005 do konca novembra 2018 pa je bila namestnica direktorja UMAR. Nato je urad vodila kot v. d. direktorja, s 6. 6. 2019 pa nastopila mandat direktorice UMAR.

Vodi in koordinira delo, povezano s spremljanjem tekočih gospodarskih gibanj, pripravo pomladanske in jesenske napovedi, analizo ekonomskih politik ter usklajevanjem makroekonomskih in strukturnih politik v okviru EU. Vodila je tudi slovensko delegacijo v Odboru za ekonomsko politiko, ki je pripravljalni odbor Sveta EU za gospodarske in finančne zadeve (Ecofin).

Izr. prof. dr. Dušan Jovanovič, doktor pravnih znanosti, je izredni profesor za področje prava na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti. Izpopolnjeval se je predvsem na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, College of Law University of Cincinnati, Kingston University London in Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Je član Pravniškega društva v Mariboru in član svetovnega združenja International Bar Association. S svojimi strokovnimi in znanstvenimi razpravami ter članki se ukvarja predvsem s področjem korporacijskega prava in korporacijskega upravljanja. Je avtor in soavtor več publikacij v slovenskem prostoru in tudi v tujini. Sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih s področja korporacijskega prava ter kot predavatelj na različnih strokovnih seminarjih in posvetovanjih. Kot neodvisen in korporacijski strokovnjak je član nadzornih svetov gospodarskih družb, sodeluje pa tudi pri delu različnih državnih in nedržavnih organov in institucij s svojega področja.

Mojmir Mrak je Jean Monnet Chair profesor za področje mednarodnih financ in ekonomskih politik EU na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg tega redno kot gostujoči profesor predava na podiplomskem študiju financ na Wirtschaftsuniversitat na Dunaju, Avstrija in na Burgundy School of Business v Dijonu, Francija. Njegova glavna področja raziskovanja vključujejo mednarodne tokove kapitala ter javne finance na nacionalnem in EU nivoju. Mojmir Mrak je avtor, soavtor in urednik številnih knjig, ki so bile objavljene doma in v tujini ter avtor oziroma soavtor številnih člankov objavljenih v priznanih mednarodnih in domačih revijah.V svoji dosedanji karieri je Mojmir Mrak opravljal številne strokovne naloge za vlado Republike Slovenije. Tako je v obdobju 1992-1996 vodil pogajanja Republike Slovenije o prevzemu dela dolga nekdanje SFRJ do tujih komercialnih bank, v letih 2000-2002 pa je bil kot svetovalec za finančna vprašanja vključevanja naše države v EU. Kot član delovnih skupin, ki jih je vlada formirala za pogajanja o večletnih finančnih okvirih EU, je v letih 2003-2005 sodeloval pri pripravi analitičnih osnov za VFO 2007-2013, v letih 2011-2013 za VFO 2014-2020, sedaj pa za VFO 2021-2017. Poleg tega je Mojmir Mrak izvajal številne svetovalne naloge s področja mednarodnih financ in evropskih integracij tako za različne mednarodne organizacije kot tudi za vlade številnih držav v državah Centralne in jugovzhodne Evrope. Mojmir Mrak že več kot desetletje sodeluje z mednarodno organizacijo Centre of Excellence in Finance kot vodilno institucijo za izobraževanje karov s področja javnih financ v regiji.

Jože P. Damijan je profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in gostujoči profesor na University of Leuven (Belgija). Predava predmete s področja makroekonomije, globalizacije, mednarodne ekonomije, korupcije in logistike. Na Repec lestvici je po mednarodni odmevnosti objav vodilni slovenski ekonomist. Sodeluje v številnih mednarodnih raziskovalnih projektih, organizira mednarodne znanstvene konference in se ukvarja s poslovnim svetovanjem. V prostem času je družinski človek, bralec, kolumnist, blogger, fizikalec, jadralec in zdravorazumski iskalec odgovorov na vsakdanje probleme.

Monika je dolgoletne izkušnje nabirala v plačljivem oglaševanju in ecommerce industriji. Skrbela je za kampanje in planiranje oglaševanja pri vodilnih spletnih trgovcih, ki delujejo uspešno tudi na tujih trgih. Poseduje certifikate Blueprint Facebook/Meta ter certifikate za Google oglaševanje in analitiko. Trenutno svoje kompetence razvija na področju strateškega razvoja digitalnih aktivnosti, vodenja projektov ter svetovanja naročnikom.

Senior specialistka Red Orbit ekipe za plačano oglaševanje, z bogatimi izkušnjami na področju e-commerce, razvoja iger, digitalnega marketinga in vsebinskega marketinga. Svoje izkušnje je nabirala na Googlu, v Poki založniški hiši v Amsterdamu in sodelovala na projektih Mayo klinike. V prostem času je #IamRemarkable coachinja in članica Računalniškega muzeja Slovenije, kjer raziskuje učinke digitalizacije.

Holly Stiel is a trailblazing service philosopher who innovated a method of training based on the practices and principles of the world-class concierge. Her teaching has been heard in 25 languages, from Japan to Johannesburg, for businesses ranging from The Bank of America to NASCAR.
Even in a profession defined by superlative service, Holly Stiel stands out as an authority and pioneer in the field of concierge services. In 1976, Stiel became the first female concierge in the country when she created the desk at the Grand Hyatt Union Square in San Francisco. Two years later, she was the first American woman to be admitted to the exclusive Les Clefs d’Or Association for concierges. She has received the association’s Lifetime Achievement award for her broad contributions to her profession. Her books, “The Art and Science of the Hotel Concierge” and “Ultimate Service, The Complete Handbook to the World of the Concierge”, are considered the definitive work on concierge service for hotel professionals. She also authored “Thank You Very Much – A Book for Anyone Who Has Ever Said, “May I Help you?” Her book “The Neon Signs of Service” advances the idea that the development of simple skills can elevate customer service into an art form.

Mary Steadman is an expert in ultimate guest service and networking having worked in the luxury hospitality and tourism industry for over 20 years.  During this time, she has served as a senior manager, guest lecturer,  trainer, business owner and board member. She is currently Co-Founder & Director of Partners at LURA Lifestyle Management.

Her hospitality career started at Fairmont Hotels and Resorts and then moved to a Small Luxury Hotel.  During this time, she also held the positions of Secretary and Vice Director of Les Clefs d’Or Ontario. In 2008, Mary was responsible for the successful launch of the American Express Canadian Centurion Concierge service which she led for three years before relocating to the UK as Head of Concierge Services for American Express UK. Prior to creating LURA Lifestyle,  she was Head of Services for Westfield Europe Limited and Director of International Concierge at Insignia Lifestyle Boutique. Mary holds a BA in Sociology from York University in Toronto, Canada.

Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

    S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.