Marijana Bednaš

Mag. Marijana Bednaš je leta 1992 diplomirala in leta 2005 magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja analize ekonomskih politik v Evropski uniji. Od leta 1993 do leta 1995 in od leta 1997 do leta 1998 je bila zaposlena na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj na področju spremljanja gospodarskih gibanj tranzicijskih držav. V letih 1995-1997 je bila analitik v službi Plan in ekonomika SKB d. d. Ljubljana.

Na Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je zaposlena od leta 1998. V letih 2000-2003 je vodila projekt priprave pomladanske in jesenske napovedi gospodarskih gibanj in bila glavna urednica Pomladanskega poročila in Jesenskega poročila (leta 2006 sta ju nadomestili Pomladanska napoved gospodarskih gibanj in Jesenska napoved gospodarskih gibanj). V obdobju 2001‑2005 je vodila sektor za makroekonomske analize in ekonomsko politiko, od leta 2005 do konca novembra 2018 pa je bila namestnica direktorja UMAR. Nato je urad vodila kot v. d. direktorja, s 6. 6. 2019 pa nastopila mandat direktorice UMAR.

Vodi in koordinira delo, povezano s spremljanjem tekočih gospodarskih gibanj, pripravo pomladanske in jesenske napovedi, analizo ekonomskih politik ter usklajevanjem makroekonomskih in strukturnih politik v okviru EU. Vodila je tudi slovensko delegacijo v Odboru za ekonomsko politiko, ki je pripravljalni odbor Sveta EU za gospodarske in finančne zadeve (Ecofin).

Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

    S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.