×

Zakaj?

 • Optimalna organiziranost predavanj in dela
 • Aplikativno in praktično znanje
 • Konkurenčna cena
 • Mednarodne povezave

×

Za Koga?

 • Delovne izkušnje v povprečju: 10 let
 • Izobrazba:
  • 28% poslovne in ekonomske vede
  • 60% tehnične in naravoslovne vede
  • 12% Druge
 • Motivirani, odprti, ciljno usmerjeni, družabni in odgovorni posamezniki
 • Vodje prihodnosti

×

Kaj in kdaj?

 • Zgodnje prijave: do 30. septembra 2020
 • Največ 2-krat/mesec, petek in sobota

LJUBLJANA MBA

LJUBLJANA MBA s svojimi mednarodno primerljivi najaktualnejšimi znanji, podkrepljenimi z aplikativnimi raziskovalnimi dognanji in primeri iz prakse, na najučinkovitejši način nadgradi predznanje in individualne sposobnosti posameznikov in jih razvije za prevzem odgovornih voditeljskih funkcij v podjetjih in organizacijah.

Več
×

Zakaj?

 • Programi po meri se sestavijo na podlagi tesnega sodelovanja z vodstvom podjetja, vsebine vključujejo obravnavo konkretnih primerov in problemov.
 • Razvijanje konkretnih rešitev, ki so povezane s cilji in strategijo podjetja.
 • Vzpodbujanje kreativnosti in inovativnosti zaposlenih.
 • Zaposlenim prilagojen urnik in vsebina programa.
 • Vzpostavitev tesnih odnosov med zaposlenimi ter med zaposlenimi in vodstvom.

×

Za koga?

Za podjetja v vseh panogah gospodarstva in javne institucije.

×

Kaj in Kako?

 • Krajši seminarji in delavnice.
 • Daljši, več modulski programi – akademije
 • Začetno povpraševanje
 • Analiza pričakovanj naročnika
 • Oblikovanje programa
 • Potek programa
 • Analiza uspešnosti

IZOBRAŽEVANJE PO MERI

Z upoštevanjem mednarodnih trendov in dejanskih potreb gospodarstva ob sodelovanju domačih in tujih strokovnjakov se za posamezno podjetje pripravi individualne vsebine, ki učinkovito podprejo izzive podjetij. Rezultat povezave uporabnih znanj s primernimi metodami so konkretne rešitve, ki podprejo razvoj posameznikov, timov, podjetij oziroma organizacij.

Več
×

Zakaj?

 • Organizacija svetovalnega procesa z upoštevanjem specifičnih potreb naročnika
 • Svetovalci z bogatim akademskim znanjem, poznavanjem panožnih specifik in preteklimi svetovalnimi izkušnjami
 • Analiza obstoječega stanja, oblikovanje ciljev, obsega projekta, natančne vsebine in časovnega načrta že v njegovi začetni fazi
 • Rezultati svetovalnih projektov sledijo načelom neodvisnosti, kakovosti in odličnosti

×

Za koga?

Za podjetja v vseh panogah gospodarstva in javne institucije.

×

Kaj?

Svetovalci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani uporabljajo raziskovalna dognanja s področja ekonomsko – poslovnih ved za reševanje realnih izzivov v vseh panogah gospodarstva in javnih institucijah. Sodelovanja temeljijo na neodvisnih pogledih z mednarodno dimenzijo najaktualnejših raziskovalnih pristopov in preizkušenih metodah dela. Obsegajo krajše, specifične svetovalne projekte, pa tudi kompleksnejše in dolgoročnejše, na katerih sodelujejo interdisciplinarni timi.

SVETOVANJE

Implementacija najsodobnejših, v svetu preizkušenih rešitev za dolgoročni poslovni razvoj in uspešne poslovne rezultate.

Več

Akreditacije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Strateški partnerji

POVEZANOST

Prijavite se na novice in bodite na tekočem.

Kontakt

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


E: cpoef@ef.uni-lj.si