Modeliranje in napovedovanje časovnih vrstDatum: 25. in 26. september 2019

Vodja: Dr. Miroslav Verbič

Namen delavnice je nasloviti metodološke koncepte stacionarnosti, integracije in kointegracije in nato na podlagi tega uvesti avtoregresijski pristop drsečih sredin (ARMA), pristop vektorske avtoregresije (VAR) ter kointegracijski pristop (VECM) k analizi in napovedovanju časovnih vrst.

PREBERI VEČ

MakroekonomikaDatum: 4 dnevi, od 26. septembra do 17. oktobra 2019

Vodja programa: prof. dr. Maks Tajnikar

Štiridnevni program iz makroekonomike s predstavitvijo sodobne makroekonomske teorije in njene uporabe pri razumevanju gospodarstva ter slovenskih makroekonomskih podatkov z obilo možnosti za razpravo s poznavalci tega področja.

PREBERI VEČ

Farmakoekonomika – delavnicaDatum: 2. in 3. ter 16. in 17. oktober 2019

Vodja: prof. dr. Petra Došenović Bonča

Delavnica Farmakoekonomika je namenjena zaposlenim v zdravstvenem sektorju, farmacevtski industriji ter zaposlenim v javnem in zasebnem sektorju, ki so zadolženi za ekonomske analize in vrednotenja.

PREBERI VEČ

Sodobna orodja kontrolingaDatum: 17. in 18. oktober 2019

Vodja: Mag. Jože Kaligaro

V okviru seminarja »Sodobna orodja kontrolinga« si bomo ogledali ključne ekonomske in poslovno-finančne koncepte, ki so podlaga za vsebinsko delo kontrolerjev. Nato pa na praktičnih primerih prikazali možnost uporabe različnih orodij

PREBERI VEČ

Denarna politika in banke v letu 2020Datum: 27. in 28. november 2019

Programski vodja: prof. dr. Marko Košak

Na seminarju Denarna politika in banke se vsakič znova obravnava, kakšni so trenutni makroekonomski obeti za gospodarstvo in banke ter kakšni za prihajajoče leto, kaj se bo dogajalo z obrestnimi merami in kreditiranjem podjetij.

PREBERI VEČ

Analiza bilanc 1Datum: Termin še ni določen


Vodja: Mag. Jože Kaligaro

Računovodski izkazi so osrednji vir informacij o finančnem in premoženjskem položaju ter poslovnoizidni uspešnosti poslovanja posamezne družbe. Na seminarju z delavnico Analiza bilanc 1 si bomo pogledali nekaj konkretnih primerov bilanc in odgovorili na ključna vprašanja.

PREBERI VEČ

Poslovanje v številkah za neekonomisteDatum: Termin še ni določen

Vodja: prof. dr. Metka Tekavčič

Pri odzivanju na spremembe v okolju in zahteve kupcev so za rast, obstanek in preživetje podjetij in drugih organizacij ključne kakovostne in pravočasne informacije, saj omogočajo sprejemanje pravilnih in pravočasnih odločitev o poslovanju. Program seminarja je namenjen predvsem tistim, ki sprejemajo poslovne odločitve, pa nimajo ekonomske predizobrazbe in tudi vsem, ki bi radi obnovili osnovna znanja s področja poslovanja, računovodstva in financ.

PREBERI VEČ

Akreditacije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Strateški partnerji

POVEZANOST

Prijavite se na novice in bodite na tekočem.

Kontakt

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


E: cpoef@ef.uni-lj.si