Digital Marketing Crash CoursePREBERI VEČ

Denarna politika in banke v letu 2019Datum: 27. in 28. november 2018
Programski vodja: prof. dr. Marko Košak

Na seminarju Denarna politika in banke se vsakič znova obravnava, kakšni so trenutni makroekonomski obeti za gospodarstvo in banke ter kakšni za prihajajoče leto, kaj se bo dogajalo z obrestnimi merami in kreditiranjem podjetij.

PREBERI VEČ

Analiza bilanc 1Datum: 28. in 29. marec 2019
Vodja: Mag. Jože Kaligaro
Računovodski izkazi so osrednji vir informacij o finančnem in premoženjskem položaju ter poslovnoizidni uspešnosti poslovanja posamezne družbe. Na seminarju z delavnico Analiza bilanc 1 si bomo pogledali nekaj konkretnih primerov bilanc in odgovorili na ključna vprašanja.

PREBERI VEČ

Poslovanje v številkah za neekonomisteDatum: Termine še ni določen
Vodja: prof. dr. Metka Tekavčič
Pri odzivanju na spremembe v okolju in zahteve kupcev so za rast, obstanek in preživetje podjetij in drugih organizacij ključne kakovostne in pravočasne informacije, saj omogočajo sprejemanje pravilnih in pravočasnih odločitev o poslovanju. Program seminarja je namenjen predvsem tistim, ki sprejemajo poslovne odločitve, pa nimajo ekonomske predizobrazbe in tudi vsem, ki bi radi obnovili osnovna znanja s področja poslovanja, računovodstva in financ.

PREBERI VEČ

Farmakoekonomika – delavnicaDatum: 5. in 6. ter 19. in 20. oktober 2018
Vodja: prof. dr. Petra Došenović Bonča

PREBERI VEČ

Sodobna orodja kontrolingaDatum: 12. in 13. november 2018
Vodja: Mag. Jože Kaligaro

V okviru seminarja »Sodobna orodja kontrolinga« si bomo ogledali ključne ekonomske in poslovno-finančne koncepte, ki so podlaga za vsebinsko delo kontrolerjev. Nato pa na praktičnih primerih prikazali možnost uporabe različnih orodij

PREBERI VEČ

Strategic Impact through Talent ManagementDatum: Termine še ni določen

PREBERI VEČ

Pogodbeno pravo za nepravnikeDatum: Termin še ni določen
Vodja: doc. dr. Jaka Cepec
Pogodbena razmerja, v katera se vstopa v okviru poslovnega udejstvovanja, imajo lahko dolgoročne posledice, zato je izrednega pomena poznavanje osnovnih sestavin, ki jih mora imeti vsaka pogodba, na kar se osredotoča tudi seminar.

PREBERI VEČ

Vodenje spremembDatum: Termin še ni določen
Vodja: prof. dr. Miha Škerlavaj

Udeleženci seminarja Vodenje sprememb se bodo preizkusili v nalogi agenta sprememb zadolženega za uvajanje inovacije v konkretnem podjetju. Preko uporabe harvardske računalniške simulacije bodo udeleženci izzvani pravilno razporediti ukrepe udejanjanja zastavljene sprememb glede na svojo vlogo in ostale izzive s katerimi se srečuje konkretna organizacija.

PREBERI VEČ

Podatkovna analitika za doseganje poslovnih ciljevDatum: Termin še ni določen
Programski vodji: Prof. dr. Jurij JakličProf. dr. Aleš Popovič

Pri pripravi seminarja Podatkovna analitika za doseganje poslovnih ciljev smo se osredotočili predvsem na potrebe managementa in drugih poslovnih uporabnikov, zato smo v seminarju združili dvoje: 1) pregled možnosti, ki nam jih nudijo sodobne tehnologije podatkovne analitike, načinov vzpostavitve ustreznega okolja ter izzivov pri uvajanju in 2) praktične izkušnje strokovnjakov s področja.

PREBERI VEČ

Akreditacije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Strateški partnerji

POVEZANOST

Prijavite se na novice in bodite na tekočem.

Kontakt

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


E: cpoef@ef.uni-lj.si