Analiza bilanc 1Datum: 30. in 31. maj 2019

Vodja: Mag. Jože Kaligaro Računovodski izkazi so osrednji vir informacij o finančnem in premoženjskem položaju ter poslovnoizidni uspešnosti poslovanja posamezne družbe. Na seminarju z delavnico Analiza bilanc 1 si bomo pogledali nekaj konkretnih primerov bilanc in odgovorili na ključna vprašanja.

PREBERI VEČ

Poslovanje v številkah za neekonomisteDatum: 28. in 29. maj ter 5. junij 2019
Vodja: prof. dr. Metka Tekavčič
Pri odzivanju na spremembe v okolju in zahteve kupcev so za rast, obstanek in preživetje podjetij in drugih organizacij ključne kakovostne in pravočasne informacije, saj omogočajo sprejemanje pravilnih in pravočasnih odločitev o poslovanju. Program seminarja je namenjen predvsem tistim, ki sprejemajo poslovne odločitve, pa nimajo ekonomske predizobrazbe in tudi vsem, ki bi radi obnovili osnovna znanja s področja poslovanja, računovodstva in financ.

PREBERI VEČ

Modeliranje in napovedovanje časovnih vrstDatum: 11. in 12. september 2019 Vodja: Dr. Miroslav Verbič Namen delavnice je nasloviti metodološke koncepte stacionarnosti, integracije in kointegracije in nato na podlagi tega uvesti avtoregresijski pristop drsečih sredin (ARMA), pristop vektorske avtoregresije (VAR) ter kointegracijski pristop (VECM) k analizi in napovedovanju časovnih vrst.

PREBERI VEČ

Farmakoekonomika – delavnicaDatum: 2. in 3. ter 16. in 17. oktober 2019
Vodja: prof. dr. Petra Došenović Bonča

PREBERI VEČ

Sodobna orodja kontrolingaDatum: 17. in 18. oktober 2019
Vodja: Mag. Jože Kaligaro

V okviru seminarja »Sodobna orodja kontrolinga« si bomo ogledali ključne ekonomske in poslovno-finančne koncepte, ki so podlaga za vsebinsko delo kontrolerjev. Nato pa na praktičnih primerih prikazali možnost uporabe različnih orodij

PREBERI VEČ

Digital Marketing Crash CoursePREBERI VEČ

Denarna politika in banke v letu 2019Datum: 27. in 28. november 2018 Programski vodja: prof. dr. Marko Košak Na seminarju Denarna politika in banke se vsakič znova obravnava, kakšni so trenutni makroekonomski obeti za gospodarstvo in banke ter kakšni za prihajajoče leto, kaj se bo dogajalo z obrestnimi merami in kreditiranjem podjetij.

PREBERI VEČ

Pogodbeno pravo za nepravnikeDatum: Termin še ni določen Vodja: doc. dr. Jaka Cepec Pogodbena razmerja, v katera se vstopa v okviru poslovnega udejstvovanja, imajo lahko dolgoročne posledice, zato je izrednega pomena poznavanje osnovnih sestavin, ki jih mora imeti vsaka pogodba, na kar se osredotoča tudi seminar.

PREBERI VEČ

Vodenje spremembDatum: Termin še ni določen Vodja: prof. dr. Miha Škerlavaj Udeleženci seminarja Vodenje sprememb se bodo preizkusili v nalogi agenta sprememb zadolženega za uvajanje inovacije v konkretnem podjetju. Preko uporabe harvardske računalniške simulacije bodo udeleženci izzvani pravilno razporediti ukrepe udejanjanja zastavljene sprememb glede na svojo vlogo in ostale izzive s katerimi se srečuje konkretna organizacija.

PREBERI VEČ

Podatkovna analitika za doseganje poslovnih ciljevDatum: Termin še ni določen
Programski vodji: Prof. dr. Jurij JakličProf. dr. Aleš Popovič

Pri pripravi seminarja Podatkovna analitika za doseganje poslovnih ciljev smo se osredotočili predvsem na potrebe managementa in drugih poslovnih uporabnikov, zato smo v seminarju združili dvoje: 1) pregled možnosti, ki nam jih nudijo sodobne tehnologije podatkovne analitike, načinov vzpostavitve ustreznega okolja ter izzivov pri uvajanju in 2) praktične izkušnje strokovnjakov s področja.

PREBERI VEČ

Akreditacije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Strateški partnerji

POVEZANOST

Prijavite se na novice in bodite na tekočem.

Kontakt

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


E: cpoef@ef.uni-lj.si