Poslovanje v številkah za neekonomisteDatum: 29. in 30. maj ter 7. junij 2018
Vodja: prof. dr. Metka Tekavčič
Pri odzivanju na spremembe v okolju in zahteve kupcev so za rast, obstanek in preživetje podjetij in drugih organizacij ključne kakovostne in pravočasne informacije, saj omogočajo sprejemanje pravilnih in pravočasnih odločitev o poslovanju. Program seminarja je namenjen predvsem tistim, ki sprejemajo poslovne odločitve, pa nimajo ekonomske predizobrazbe in tudi vsem, ki bi radi obnovili osnovna znanja s področja poslovanja, računovodstva in financ.

PREBERI VEČ

Strategic Impact through Talent ManagementDatum: 12. junij 2018

PREBERI VEČ

Vpliv sedanjih družbenih gibanj na poslovno okolje slovenskih podjetij  • Kako družbena gibanja vplivajo na pomen posameznih družbenih skupin – kaj se lahko naučimo iz delovanja prejšnjih vlad?
  • Kakšno ekonomsko politiko lahko zaradi tega pričakujemo?
  • Kako takšna ekonomska politika vpliva na gospodarstvo v različnih stanjih svetovnega gospodarstva?
  • Ali obstajajo vzporednice med družbenimi spremembami v Sloveniji in ostalimi državami EU?

PREBERI VEČ

Sodobna orodja kontrolingaDatum: 25. in 26. oktober 2018
Vodja: Mag. Jože Kaligaro

V okviru seminarja »Sodobna orodja kontrolinga« si bomo ogledali ključne ekonomske in poslovno-finančne koncepte, ki so podlaga za vsebinsko delo kontrolerjev. Nato pa na praktičnih primerih prikazali možnost uporabe različnih orodij

PREBERI VEČ

Pogodbeno pravo za nepravnikeDatum: 2018
Vodja: doc. dr. Jaka Cepec
Pogodbena razmerja, v katera se vstopa v okviru poslovnega udejstvovanja, imajo lahko dolgoročne posledice, zato je izrednega pomena poznavanje osnovnih sestavin, ki jih mora imeti vsaka pogodba, na kar se osredotoča tudi seminar.

PREBERI VEČ

Vodenje spremembDatum: 2018
Vodja: prof. dr. Miha Škerlavaj

Udeleženci seminarja Vodenje sprememb se bodo preizkusili v nalogi agenta sprememb zadolženega za uvajanje inovacije v konkretnem podjetju. Preko uporabe harvardske računalniške simulacije bodo udeleženci izzvani pravilno razporediti ukrepe udejanjanja zastavljene sprememb glede na svojo vlogo in ostale izzive s katerimi se srečuje konkretna organizacija.

PREBERI VEČ

Denarna politika in banke v letu 2018Datum: 28. in 29. november 2017
Programski vodja: prof. dr. Marko Košak

Na seminarju Denarna politika in banke se vsakič znova obravnava, kakšni so trenutni makroekonomski obeti za gospodarstvo in banke ter kakšni za prihajajoče leto, kaj se bo dogajalo z obrestnimi merami in kreditiranjem podjetij.

PREBERI VEČ

Podatkovna analitika za doseganje poslovnih ciljevDatum: 2018
Programski vodji: Prof. dr. Jurij JakličProf. dr. Aleš Popovič

Pri pripravi seminarja Podatkovna analitika za doseganje poslovnih ciljev smo se osredotočili predvsem na potrebe managementa in drugih poslovnih uporabnikov, zato smo v seminarju združili dvoje: 1) pregled možnosti, ki nam jih nudijo sodobne tehnologije podatkovne analitike, načinov vzpostavitve ustreznega okolja ter izzivov pri uvajanju in 2) praktične izkušnje strokovnjakov s področja.

PREBERI VEČ

Analiza bilanc 1Datum: 22. in 23. marec 2018
Vodja: Mag. Jože Kaligaro
Računovodski izkazi so osrednji vir informacij o finančnem in premoženjskem položaju ter poslovnoizidni uspešnosti poslovanja posamezne družbe. Na seminarju z delavnico Analiza bilanc 1 si bomo pogledali nekaj konkretnih primerov bilanc in odgovorili na ključna vprašanja.

PREBERI VEČ

Akreditacije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Strateški partnerji

POVEZANOST

Prijavite se na novice in bodite na tekočem.

Kontakt

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


T: +386 (0) 1 5892 439
E: cpoef@ef.uni-lj.si