Zakaj?

  • Računovodski izkazi so osrednji vir informacij o finančnem in premoženjskem položaju ter poslovnoizidni uspešnosti poslovanja posamezne družbe
  • Odgovori na ključna vprašanja povezana z računovodskimi izkazi

Za koga?

  • Vse, ki se želijo podrobneje seznaniti z vsebino računovodskih izkazov
  • Vse, ki želijo računovodske izkaze povezati s poslovnimi vidiki poslovanja
  • Vse, ki pri svojem delu potrebujejo znanja s področja analiziranja računovodskih izkazov

Kaj in kdaj?

  • 8. in 9. april 2020
  • Ekonomska fakulteta v Ljubljani
  • Dvodnevni seminar z delavnico
  • Delo na konkretnih primerih računovodskih izkazov

Akreditacije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Strateški partnerji

POVEZANOST

Prijavite se na novice in bodite na tekočem.

Kontakt

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana, Slovenija


E: cpoef@ef.uni-lj.si