YOUNG LEADERS ACADEMY: IZZIVI GLOBALNEGA OKOLJA

Modul #2 Marko Jaklič:
Globalno poslovno okolje
YOUNG LEADERS ACADEMY | 22. oktober

GLOBALNO POSLOVNO OKOLJE

Mednarodni gospodarski in politični prostor je čoln v turbulentnih vodah, ki med seboj povezuje različne akterje in jih dela soodvisne. Marko Jaklič, redni profesor na EF UL, v drugem modulu programa Young Leaders Academy vzpostavlja temelje za razumevanje prepletajočih se dejavnikov globalnega okolja ter hkrati podaja orodja za oblikovanje uspešnih strategij, ključnih za obstanek v vse zahtevnejših okoliščinah.  

Globalno poslovno okolje zaznamujejo dinamični, negotovi in čedalje bolj kompleksni megatrendi urbanizacije, digitalizacije, okoljskih sprememb, staranja prebivalstva, napetih političnih razmer in finančno-gospodarske nestabilnosti.

POSLOVNO OKOLJE V LUČI PREDVIDLJIVIH IN IZREDNIH DOGODKOV

Prvi korak k soočanju s tem kompleksnim prepletanjem je sprememba v načinu razmišljanja. Predvidljivih razmer, kjer lahko vzrok linearno povežemo s posledico, je vedno manj, vse bolj pa v ospredje stopata sposobnosti kvantnega pristopa in vodenja. Konec koncev stojimo za globalizacijo in trendi ljudje, ki čutimo njihov pritisk, a jih hkrati tudi sooblikujemo.
Vse večja je potreba po razvijanju t.i. »T razmišljanja«, katerega zgornji del predstavlja sistemsko in široko razmišljanje s sposobnostjo multidisciplinarnega povezovanja, hkrati pa spodnji del odraža specifične, strokovne kompetence, ki se v globalnim okolju zelo hitro spreminjajo. Strategiziranje v času negotovosti prinaša ogromno izzivov, za njihovo reševanje pa je potrebna kvantna logika, sistematični koraki, postopno grajenje ter sprotno prilagajanje ciljev in kazalnikov.

GLOBALIZACIJA IN TEHNOLOŠKI NAPREDEK

Globalizacijski indeks, ki meri soodvisnost držav v mednarodnem okolju, zadnje desetletje stagnira, kar kaže na novo obdobje uravnavane globalizacije, vedno glasnejša pa so tudi mnenja o nezadovoljstvu s tehnološkim napredkom zadnjega desetletja. Ta bo izzive prihodnosti moral obravnavati ne le z vidika tehnologije in dviga produktivnosti, ampak predvsem v kontekstu naslavljanja družbenih potreb. 

Tu je za države brez pomembnih naravnih danosti ključen predvsem človeški kapital, saj sta tehnološka in družbena inovativnost danes nujna in zahtevana. Evropski inovacijski indeks, ki na podlagi različnih kazalnikov meri inovativnost, kaže na upad inovativnosti v Sloveniji že od leta 2015. Razlogov za to je več, med drugim tudi pomanjkljivo sponzoriranje nastajanja zagonskih podjetij, saj kar 95% virov slovenskih zagonskih podjetij pride iz tujine.

DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Vseskozi pa ostaja aktualen koncept družbene odgovornosti in ovrednotenja celotnega vpliva delovanja podjetja, merjenega tako skozi ekonomske, zakonske, etične in filantropske kazalnike, kot tudi skozi trajnostni razvoj.

YOUNG LEADERS ACADEMY

Program je namenjen talentiranim in motiviranim posameznikom v podjetjih ali organizacijah, ki želite nadgraditi znanje in veščine, potrebne za učinkovito vodenje v času hitrih sprememb in disruptivnih inovacij.

Program združuje najboljše mednarodne in domače predavatelje ter izstopajoče strokovnjake iz prakse. Dosedanje generacije udeležencev so izbrane predavatelje in vsebine ocenile z oceno 4,9/5. Poleg tega nekateri izmed predavateljev in gostujočih strokovnjakov sodelujejo tudi na trojno akreditiranem LJUBLJANA MBA programu Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se uvršča v 1 odstotek najboljših poslovnih šol na svetu. 

9 modulov | 80 pedagoških ur | mreženje | poslovno kosilo in ekskurzija

Ob zaključku vsak udeleženec prejme CERTIFIKAT trojno akreditirane poslovne šole.

Začetek: 21. oktober 2022

Lokacija: v živo, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali v njeni bližini

VEČ O PROGRAMU

Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

    S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.