YOUNG LEADERS ACADEMY: DESIGN THINKING

Modul #7 Blaž Zupan, Rok Stritar:
Razvoj vodstvenih veščin z metodo “Design Thinking”
YOUNG LEADERS ACADEMY | 5., 12. in 20. januar 2023

DOBRE SPREMEMBE ZAHTEVAJO CELOSTNO RAZUMEVANJE PROBLEMA

Sprejemanje odločitev se vsakodnevno razprostira od enostavnih, hitrih in ponovljivih do takih, kjer ima lahko napačen korak vidnejše posledice za nas in našo okolico. Da bi zmanjšali verjetnost slednjega, so strokovnjaki na Univerzi Stanford razvili metodo usposabljanja za sprejemanje koristnih odločitev, imenovano Design thinking. Širino njene uporabnosti v okviru sedmega modula programa Young Leaders Academy predstavljata Rok Stritar, ustanovitelj podjetja Kibuba, predavatelj in svetovalec, ter Blaž Zupan, podjetnik in predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

DESIGN THINKING TI OMOGOČA SPREMEMBE, KI BODO OBRNILE POSLOVANJE NA BOLJŠE

Glavna naloga vsakega vodje je delati spremembe na bolje, bodisi v iskanju boljših produktov ali storitev bodisi v ustvarjanju boljših, učinkovitejših načinov dela. Proces ustvarjanja koristnih sprememb ni enostavna naloga, ki pa jo lahko znatno olajša razumevanje metode Design Thinking. 

Z univerzalnim pristopom k reševanju katerega koli kompleksnega problema, Design Thinking povečuje verjetnost, da sprejmemo kompleksne odločitve pravilno. Ne glede na to, ali je vir spremembe prepoznani problem ali prepoznana priložnost, ključni korak do pravilne odločitve celostno razumevanje izziva.

NAČELO DESIGN THINKING JE, DA SE IZZIVOV LOTEVAJTE PAMETNO IN NE HITRO

Na prvi pogled samoumevna trditev pa v praksi zahteva korake, ki jih nismo vedno vešči. Ko namreč prepoznamo problem, se velikokrat ne sprašujemo o njegovi kompleksnosti, ampak začnemo takoj iskati rešitve. Izzive tako pogosto rešujemo hitro, ne pa vedno tudi pametno.  

Samo če razumemo, kaj točno rešujemo in za koga, bomo prišli do najboljše rešitve. Prva metoda razumevanja je pogovor, katerega cilj je, da znamo vedenje osebe razložiti, ne le opredeliti. 

Če pogovor zastavimo preširoko, lahko izvemo veliko o marsičem, ničesar pa res poglobljeno ne razumemo. Tako zberemo le površinske podatke, ki jih zagotovo poznatudi konkurenca. Četudi gre za ozko področje, je bolje nekaj res dobro razumeti in na podlagi tega narediti inovacijo.

PRI ODKRIVANJU PROBLEMA JE KLJUČEN POGOVOR

Ljudje so pripravljeni veliko več povedati kot smo mi pripravljeni vprašati. Zato naj pogovor temelji na konkretnih izkušnjah, ki jih raziskujemo v globino, ob čemer je uspešnost veliko večja, če sogovorniku izkazujemo iskreno zanimanje brez obsojanja. 

V procesu ustvarjanja koristnih sprememb cilj učinkovitega vodje ni, da je »junaški jezdec konja« ki sam premaguje ovire, ampak da postane »snovalec samovozečega vozila«, ki ni odvisno od ene osebe in hkrati dosega veliko boljše rezultate.

ZA NAPAČEN REZULTAT SO KRIVI PROCESI, NE LJUDJE

Vodja to doseže s poglobljenim poznavanjem procesov svojega oddelka, ki jih ves čas izboljšuje, ob čemer je pomembno tudi usklajevanje sposobnosti zaposlenih z delovnimi procesi. Vse to v procesu zahteva določeno mero načrtovanja in skrbi za pripadnost in dobrobit zaposlenih. 

Pogosto se premalo zavedamo, da so za napačen rezultat krivi procesi, ne ljudje. Za optimalno organizacijo procesov je potrebno prepoznati in izločiti vse, kar v kateremkoli delu procesa ne ustvarja vrednosti za kupca. To ponovno sklene krog in vodi do izhodiščne točke – za resnično koristne in dobre spremembe je potrebno kompleksno razumevanje problema.


YOUNG LEADERS ACADEMY

Program je namenjen talentiranim in motiviranim posameznikom v podjetjih ali organizacijah, ki želite nadgraditi znanje in veščine, potrebne za učinkovito vodenje v času hitrih sprememb in disruptivnih inovacij.

Program združuje najboljše mednarodne in domače predavatelje ter izstopajoče strokovnjake iz prakse. Dosedanje generacije udeležencev so izbrane predavatelje in vsebine ocenile z oceno 4,9/5. Poleg tega nekateri izmed predavateljev in gostujočih strokovnjakov sodelujejo tudi na trojno akreditiranem LJUBLJANA MBA programu Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se uvršča v 1 odstotek najboljših poslovnih šol na svetu. 

9 modulov | 80 pedagoških ur | mreženje | poslovno kosilo in ekskurzija

Ob zaključku vsak udeleženec prejme CERTIFIKAT trojno akreditirane poslovne šole.

Začetek: 21. oktober 2022

Lokacija: v živo, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali v njeni bližini 

VEČ O PROGRAMU

Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

    S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.