CPOEF E-TALK: Dobri, umazani, zli v trajnosti

V torek, 27. februarja je potekal CPOEF E-TALK na temo trajnosti. Na dogodku so z nami delili svoja mnenja Blaž Likozar, Kemijski inštitut, Marko Čuček, regionalni direktor Unilever, Jelena Vidović, BSC – regionalna razvojna agencija Gorenjske in Grega Škufca, Alpinia Group, dogodek pa je moderirala Adriana Rejc Buhovac, redna profesorica za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

Skozi diskusijo so govorci predstavili vrsto dobrih praks, ki jih podjetja v Sloveniji že vključujejo v svoje poslovanje. Kot je omenil Marko Čuček, so trajnostno naravnana podjetja in blagovne znamke bolj uspešne in rastejo do trikrat hitreje. Potrošniki prepoznajo dodano vrednost izdelkov in storitev, ki nosijo noto trajnosti, vse bolj pa se tega zavedajo tudi mladi. Jelena Vidović izpostavlja, da vedno več mladih prilagaja svojo potrošnjo v smeri trajnostnih produktov. Slovenija je na dobri poti trajnostne preobrazbe, vendar nas kljub dobrim napovedim, čaka še veliko dela. Investicije v trajnostni razvoj so precej obsežne, njihov donos pa se odraža na dolgi rok.

Vse to in še več si lahko ogledate na CPOEF YouTube kanalu. Vljudno vabljeni k poslušanju e-talka:

V torek, 13. februarja, je potekal CPOEF E-TALK na temo produktivnosti Slovenije in njene nizke rasti. Gostje online okrogle mize so bili: Dušan Mramor, EF UL, Iztok Seljak, Hidria Holding d.o.o. in Združenje Manager ter Peter Wostner, UMAR. Diskusijo je moderirala Tjaša Redek, EF UL.

Gospodarske razmere so sicer trenutno pozitivne, vendar je v gospodarstvu zaznati veliko negotovosti glede bodoče ekonomske situacije. Poročilo o produktivnosti (Umar) pravi, da se dolgoletni razvojni zaostanek Slovenije za povprečjem EU v letu 2022 ni zmanjšal. Prav tako rast BDP temelji predvsem na povečani količini dela, medtem ko rast realne produktivnosti ostaja skromna.

Iztok Seljak meni, da lahko v Sloveniji do leta 2030 dvignemo dodano vrednost na zaposlenega vse do 100.000 €. Trenutna dodana vrednost na zaposlenega znaša slabih 60.000 €. Kako lahko podjetja v Sloveniji povečajo svojo produktivnost? Kot je dejala Tjaša Redek, je to v veliki meri odvisno od okolja v katerem delujejo. Na eni strani je to globalno okolje, na drugi strani pa lokalno gospodarstvo in lokalno institucionalno okolje. 

Dušan Mramor je izpostavil, da ima država izjemno pomembno vlogo pri spodbujanju rasti produktivnosti, in sicer kako alocira sredstva, investicije ter na kakšen način v času kriz priskoči na pomoč podjetjem.

Je slovenska država dober partner slovenskih podjetji pri zasledovanju višje produktivnosti? Razvojna politika Slovenije se lahko v prihodnosti osredotoči na odpravljanje razlik med inovacijsko aktivnostjo velikih in majhnih ter srednje velikih podjetji. V Sloveniji imamo inovacijsko aktivno špico, to je nekaj največjih in najuspešnejših slovenskih podjetji, ki so v samem vrhu na tem področju, majhna podjetja pa za njimi zelo zaostajajo, izpostavlja Peter Wostner.

Vse to in še več si lahko ogledate na CPOEF YouTube kanalu. Vljudno vabljeni k poslušanju e-talka:

Termin: 27. februar 2024, torek, ob 15:00, online

Nedavna Harvard Business Review študija kaže, da v 88% primerih vključevanje dobrih ESG praks v poslovno strategijo vodi do boljše operativne uspešnosti. Živeti načela trajnostnega poslovanja pomeni preživeti. Zakaj? Trajnost je več kot le obvezno poročilo, trajnost je prihodnost poslovanja in odgovorno ravnanje do sebe, družbe in okolja. 

Najpogostejši razlogi, da v podjetjih ne uresničujejo strategij, so notranji, ne zunanji. Med njimi je povsem v vrhu premajhna zaveza vodstva, da začrtana trajnostna preobrazba ostane prioriteta,” opaža Adriana Rejc Buhovac, EF UL in strokovnjakinja na področju razvijanja in uresničevanja korporativnih, poslovnih, funkcijskih ter trajnostnih strategij.

CPOEF E-TALK se tokrat osredotoča na vse dobro, umazano in zlo v trajnostni preobrazbi slovenskega gospodarskega sveta. Izbrani gostje bodo poskušali najti odgovore na trajnostne izzive in rešitve:

 • kako slovenska podjetja (ne)uspešno integrirajo trajnost v svoje strateške načrte,
 • kako se vodstvene ekipe soočajo s sprejemanjem trajnostnih strategij,
 • kako lahko vlada in regulativne politike podpirajo ali ovirajo trajnostne iniciative,
 • kako izobraževanje in dvigovanje zavesti zaposlenih lahko prispevata k trajnostnemu razvoju.

V diskusiji bodo sodelovali:

 • Blaž Likozar, Kemijski inštitut,
 • Marko Čuček, regionalni direktor, Unilever,
 • Jelena Vidović, BSC – regionalna razvojna agencija Gorenjske,
 • Grega Škufca, Alpinia Group.

Dogodek bo moderirala Adriana Rejc Buhovac, Ekonomska fakulteta v Ljubljani.

Vabljeni v torek, 27. februarja ob 15.00 na brezplačni CPOEF E-TALK.

Pretekli teden se je na spletu odvil CPOEF E-TALK: Ah ti ta mladi! Nemogoča generacija Z na delovnem mestu. Posvetili smo se trenutno najmlajši delovni sili na trgu dela, generaciji Z, ki je tehnološko vešča in vrednoti okoljsko in družbeno odgovornost.

Generacija Z je prva digitalna generacija, kar pomeni, da so to mladi, ki so odrasli s tehnologijo in so odraščali v času vzpona socialnih omrežji. Karakteristike in značaj generacije Z so oblikovali turbulentni časi, ki so se, predvsem v Evropi, odvijali po letu 2000, zato je ta generacija na splošno bolj pesimistična kot prejšnja. Prof. Darja Aleksić v tem vidi razlog, za večjo težnjo po finančni varnosti, menjavi delovnega mesta in željo po bolj pogostem delu od doma.

Kot vsaka mlada generacija, ki je v preteklosti vstopala na trg dela, ima tudi generacija Z svoje pomanjkljivosti. Je pa ta generacija veliko bolj ekstrovertirana kot prejšnje generacije, izpostavlja Vesna M. Zupančič. To jim, poleg večje izbire na trgu dela kot v preteklosti, omogoča, da lahko hitreje menjajo delodajalce in delovna mesta.

Kar je morda ”boleče” za delodajalce, za generacijo Z pa predstavlja kompetenco, je ekstrovertiranost. Mladi želijo jasno zastavljene pogoje delodajalcev in jasno izdelano karierno pot. Zaradi visoke konkurence povpraševanja na trgu dela, lahko mladi od delodajalcev zahtevajo več.

Odlično diskusijo z nasveti in praktičnimi primeri je povzel tudi slovenski Forbes.

Je generacija Z res tako nemogoča? Zanimivo okroglo mizo, ki so jo sestavljale Darija Aleksić, Julija H. Zeilhofer, Vesna M. Zupančič, Jana L. Benedik in Vesna Loborec, moderirala pa jo je predstavnica nemogoče generacije Petrisa Čanji, si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Pridružite se nam 16. novembra 2023, ob 13:45 uri, v centru ROG, na finalnem dogodku Opolnomočenje žensk v agroživilstvu – EWA 2023, ki spodbuja inovacije in podjetništvo med ženskami v agroživilstvu. Dogodek organizirata Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete in Biotehniška fakulteta. EWA je program pod okriljem organizacije EIT Food, ki jo podpira Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), organ Evropske unije.

Program EWA se letos prvič izvaja v Sloveniji in pomaga 10 podjetnicam iz agroživilskega sektorja pri razvoju njihovih podjetniških projektov. Na dogodku bodo udeleženke predstavile svoje projekte, na koncu pa bomo razglasili dve podjetnici, ki bosta dobili 5.000 € in 10.000 € nepovratne podpore s strani EIT Food. 

PRIJAVA je možna do 15. novembra 2023.  

PROGRAM

13:30 – 14:00    Registracija
14:00 – 14:20Otvoritveni nagovori
14:20 – 15:20Predstavitve (5 podjetnic)
15:20 – 15:30 Odmor
15:30 – 16:30  Predstavitve (5 podjetnic)
16:30 – 16:40Odmor
16:40 – 17:30Motivacijski nagovori 
17:30 – 18:30Okrogla miza – Inovacije v agroživilskem sektorju in potenciali v Sloveniji
18:30 – Razglasitev 2 najboljših podjetnic in mreženje

Kaj je EIT Food? 

EIT Food je največja in najbolj dinamična svetovna skupnost za inovacije na področju hrane. Pospešujemo inovacije za vzpostavitev prehranskega sistema, primernega za prihodnost, ki proizvaja zdravo in trajnostno hrano za vse. Ob podpori Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), organa Evropske unije, EIT Food vlaga v projekte, organizacije in posameznike, ki delijo skupne cilje za zdrav in trajnosten prehranski sistem. EIT Food spodbuja inovacijski potencial v podjetjih in na univerzah. Ustanavlja in širi zagonska agroživilska podjetja z namenom, da bi na trg poslala nove tehnologije in izdelke. Podjetnike in strokovnjake opremljajo z znanji, potrebnimi za preoblikovanje prehranskega sistema. V središče dela EIT Food postavlja potrošnike in jim pomaga graditi zaupanje v prehransko verigo. 

EIT Food je ena od devetih inovacijskih skupnosti, ki jih je ustanovil Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), neodvisni organ EU, ustanovljen leta 2008 za spodbujanje inovacij in podjetništva v Evropi. 
Več informacij najdete na spletni strani www.eitfood.eu ali nas spremljajte prek družbenih medijev: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube in Instagram.

3. oktobra smo izvedli izobraževanje za udeleženke programa Empowering Women in Agrifood Masterclass (EWA), s katerim so pridobile nova znanja in kompetence na področju agroživilskega poslovanja. Dogodek sta organizirala Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete in Biotehniška fakulteta, Univerze v Ljubljani, ki sta odgovorna za izvajanje EWA programa. EWA je program EIT Food, ki ga podpira Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), organ Evropske unije.

Poglobili smo se v različne teme, vključno z ustvarjanjem vsebin, strategijami trženja, označevanjem živil in širitvijo na tuje trge. Urša Žorž Požrl je delila neprecenljive nasvete o tem, kako izstopati z neobičajnimi vsebinami, udeleženke programa EWA pa so se lahko naučile kako v konkurenčnem digitalnem okolju očarati svoje sledilce in pustiti trajen vtis.  

Mag. Simon Meglič iz ePrvak-a je predstavil učinkovite SEO strategije in prodaje preko e-pošte. Udeleženke so odkrile skrivnosti za spodbujanje organskega prometa in vzpostavljanje pomembnih odnosov s strankami prek e-poštnih kampanj. Med odmorom za kosilo so imele udeleženke priložnost za mreženje in povezovanje s kolegi iz panoge, spodbujanje sodelovanja in izmenjavo idej. 

Po kosilu je imela Tamara Srdarev Smole z Gospodarske zbornice Slovenije delavnico na temo označevanja živil. Predstavila je kako učinkovito sporočiti prednosti izdelkov, zlasti funkcionalnih živil, in pridobiti konkurenčno prednost na trgu.  

Ob zaključku dogodka so udeleženke ob pogovoru spoznale še dva uspešna podjetnika, Roka Stariča (Rok’s nut butter) in Tino Kravina (Pajs brez obresti). Rok in Tina sta delila svoje bogate izkušnje in nasvete o znamčenju živil ter grajenju odnosov s trgovci.   

EIT Food finalni dogodek

Pridružite se nam na finalnem dogodku, 16. novembra 2023, v centru ROG, na katerem bomo podelili nagrade v skupni vrednosti 15.000 €. Za več informacij pišite na: EWA.CPOEF@ef.uni-lj.si

O EIT FOOD: 

EIT Food je največja in najbolj dinamična svetovna skupnost za inovacije na področju hrane. Pospešujemo inovacije za vzpostavitev prehranskega sistema, primernega za prihodnost, ki proizvaja zdravo in trajnostno hrano za vse. Ob podpori Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), organa Evropske unije, EIT Food vlaga v projekte, organizacije in posameznike, ki delijo skupne cilje za zdrav in trajnosten prehranski sistem. EIT Food spodbuja inovacijski potencial v podjetjih in na univerzah. Ustanavlja in širi zagonska agroživilska podjetja z namenom, da bi na trg poslala nove tehnologije in izdelke. Podjetnike in strokovnjake opremljajo z znanji, potrebnimi za preoblikovanje prehranskega sistema. V središče dela EIT Food postavlja potrošnike in jim pomaga graditi zaupanje v prehransko verigo.   

EIT Food je ena od devetih inovacijskih skupnosti, ki jih je ustanovil Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), neodvisni organ EU, ustanovljen leta 2008 za spodbujanje inovacij in podjetništva v Evropi. Več informacij najdete na spletni strani ali nas spremljajte prek družbenih omrežij: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube in Instagram.

Center poslovne odličnosti je sodeloval na Poslovnem dnevu NT konference v Portorožu z gostovanjem priznane profesorice ekonomije, Tjaše Redek z Ekonomske fakultete v Ljubljani. V osrednjem predavanju Tehnologija in družba: Kam nas pelje razvoj? je Redkova predstavila vlogo novih tehnologij, umetne inteligence in intelektualnega kapitala v kontekstu uspešnosti in konkurenčnosti podjetij.

Ključni dejavniki uspešnosti in konkurenčnosti v ekonomiji znanja

Nove tehnologije in intelektualni kapital so v času vzpona ekonomije znanja ključni dejavniki uspešnosti in konkurenčnosti podjetij. Slovenska podjetja so v nekaterih dimenzijah uvajanja in uporabe novih tehnologij uspešna, primerljiva z EU, v drugih manj, kjer predvsem izstopa tudi hkratno vlaganje v kadre in druge dejavnike neotipljivega kapitala. Tjaša Redek je skozi analizo obsežnih mikro podatkov osvetlila trenutno stanje slovenskih podjetij na tem področju.

Slovenska podjetja v primerjavi z Evropo

Rezultati več raziskav, v katerih je Redkova sodelovala, razkrivajo, v katerih dimenzijah uvajanja in uporabe novih tehnologij so slovenska podjetja uspešna in primerljiva z EU ter kje zaostajajo. Poudarjeno je bilo, da slovenska podjetja, ki aktivno vlagajo v kadre in druge dejavnike neotipljivega kapitala (npr. izobraževanja), izstopajo v pozitivni luči.

Produktivnost dela v Sloveniji je po podatkih OECD (2022) pod povprečjem EU. Slovenija je z 48 USD (v 2015 PPP) ustvarila 85% vrednosti, ki jo na delovno uro ustvari povprečna EU država, oziroma 67% vrednosti, ki jo je ustvarila Avstrija. Bolj natančni podatki kažejo, da so visoko dodano vrednost  ustvarjala predvsem podjetja iz tehnološko visoko in srednje visoko intenzivnih predelovalnih dejavnosti ter podjetja iz storitvenih sektorjev, ki intenzivno uporabljajo znanja, tudi IKT.

Sledenje trendom ni dovolj

Rast produktivnosti in dodane vrednosti sta danes ključno odvisna od znanja ter tehnologij, pri čemer bo v prihodnosti prednjačila tudi umetna inteligenca. Rezultati različnih raziskav potrjujejo pomen dejavnikov t.i. neotipljivega kapitala, ki vsebuje digitalizirane informacije, inovacijski kapital ter oragnziacijski ter človeški kapital. Ti dejavniki naj bi prispevali celo med ¼ in 1/3 vse rasti produktivnosti. Na drugi strani pa so vse pomembnejše nove tehnologije, ki so stopile v ospredje s četrto industrijsko revolucijo. Med njimi tudi umetna inteligenca. Slovenija je relativno uspešna pri uvajanju novih tehnologij, predvsem med velikimi podjetji, ki so po deležu zelo visoko digitalno intenzivnih celo na petem mestu v EU. Nadpovprečen je tudi delež podjetij, ki uporablja tehnologije umetne inteligence. Leta 2021 je uporabljalo te tehnologije slabih 12% podjetij, v primerjavi s slabimi 8 % v EU, s čimer je bila Slovenija na 6.mestu v EU, prednjačile so slasti dejavnosti IKT ter predelovalne dejavnosti. Seveda se je v vmesnem času intenzivnost uporabe bistveno povečala in se še bo, saj podjetja pričakujejo številne pozitivne učinke, predvsem z vidika optimizacije, analize podatkov, inovacij in številnih drugih. 

Napovedi kažejo, da naj bi se zaradi uvajanja umetne inteligence BDP v Evropi povečal za okoli 10% do leta 2030, na Kitajskem pa celo za četrtino. Raziskave opozarjajo tudi, da bodo večje učinke čutili tisti, ki bodo hitrejši pri uvajanju novih tehnologij. Pri uvajanju se podjetja soočajo z več izzivi, ključni pa so pomanjanje znanja in kadrov ter tudi ambicija podjetij oziroma zavedanje o pomenu novih tehnologij. Za uspešno rast in razvoj ni dovolj zgolj sledenje trendom, pač pa celostna digitalna transformacija skladno s potrebami podjetij  ter vlaganje v komplementarne (predvsem kadrovske) resurse.

Prihodnost digitalne transformacije: nova znanja

Digitalna transformacija in umetna inteligenca sta ključna dejavnika, ki bosta v prihodnosti močno vplivala na konkurenčnost in rast produktivnosti. Redkova je opozorila na pomen mehkih dejavnikov, ki lahko prispevajo do tretjine rasti produktivnosti, ter na pomembnost pravočasnega in premišljenega vlaganja v tehnologije in kadre. 

Umetna inteligenca bo dodatno pospešila rast produktivnosti, sploh v nekaterih dejavnostih in poslovnih funkcijah. Največje učinke se pričakuje v tehnološko visoko-intenzivnih dejavnostih, pa zanimivo – tudi v izobraževanju. In hkrati naj bi bili zmagovalci tisti, ki bodo med prvimi, ki bodo znali čim bolje izkoristiti prednosti umetne inteligence in ostalih novih tehnologij.

O Tjaši Redek

Prof. dr. Tjaša Redek je priznana profesorica ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo se osredotoča na analizo podjetij, dejavnike produktivnosti, intelektualni kapital in nove tehnologije. Njene publikacije in raziskave na področju uporabe novih tehnologij in umetne inteligence v podjetjih so pridobile široko priznanje.

Pomembnost zavzetosti zaposlenih v organizaciji ne moremo prezreti, saj ima številne pozitivne učinke na uspešnost podjetja. Dokazano je, da je ravno to pomemben dejavnik uresničevanja strateških ciljev podjetij. Po podatkih raziskovalnega in svetovalnega podjetja Bersin by Deloitte vsaj 85 odstotkov vodij podjetij po vsem svetu meni, da je zavzetost pomembna. Na zavzetost zaposlenih namreč vplivajo številni dejavniki, med drugim tudi dobro počutje na delovnem mestu. Ker si podjetja v različnih panogah prizadevajo preživeti oziroma ustvarjati večjo konkurenčno prednost, bo telesno in duševno dobro počutje zaposlenih eden od pomembnih vidikov, na katerega se morajo vodje praviloma osredotočiti. Tudi zato se zavzetost zaposlenih danes obravnava kot močan vir konkurenčne prednosti v turbulentnih časih.

Poglejmo, zakaj so zavzeti zaposleni pomembni, kaj vse vpliva na zavzetost in kakšno vlogo pri tem igrata vlaganje v razvoj in izobraževanje.

Zakaj so zavzeti zaposleni pomemben del dobrega delovanja podjetja?

Zavzetost zaposlenih predstavlja srčiko vsake organizacije, ki si prizadeva doseči vrhunsko uspešnost in vzpostaviti pozitivno delovno okolje. Gre za globoko povezanost zaposlenih z njihovim delom, podjetjem ter njihovo predanost k doseganju skupnih ciljev. Zavzeti zaposleni so tisti, ki presegajo pričakovanja in navdihujejo sodelavce, da stremijo k najboljšim rezultatom.

Zavzeti zaposleni so bolj motivirani in se bolj potrudijo pri svojem delu. Svoje naloge opravijo učinkoviteje in z večjo kakovostjo. Poleg tega so bolj naklonjeni razmišljanju izven ustaljenih okvirov. So bolj kreativni in predani iskanju inovativnih rešitev. S svojimi idejami prispevajo k inovacijam v podjetju, kar je ključnega pomena za rast in razvoj. So bolj zadovoljni s svojim delom in manj nagnjeni k iskanju drugih zaposlitev. S tem se zmanjšuje fluktuacija kadrov, kar omogoča kontinuiteto dela, ohranja strokovno znanje znotraj podjetja in zmanjšuje stroške povezane z zamenjavo zaposlenih.

Kljub vsemu pa se podjetje lahko pri spodbujanju zavzetosti znajde pred izzivom. Zato se poraja vprašanje, kako se izziva lotiti.

Kako spodbujati zavzetost zaposlenih?

Investiranje v motivacijo, razvoj in zadovoljstvo zaposlenih ima dolgoročne koristi za uspeh in trajnostno rast podjetja. Podjetje naj jasno komunicira svojo vizijo, cilje ter vrednote. Zaposleni morajo vedeti, kam podjetje stremi in kako lahko s svojim delom prispevajo k uresničevanju skupnih ciljev. Na drugi strani pa mora podjetje poskrbeti za individualno priznavanje dosežkov ter nagrajevanje zaposlenih za dobro opravljeno delo. To je ključnega pomena za spodbujanje zavzetosti.

Vsekakor pa je potrebno, da organizacija skrbi za pozitivno in spodbudno delovno okolje, kjer se zaposleni počutijo varne, cenjene in slišane. Ustvarjanje dobrih odnosov med sodelavci ter podpiranje medsebojnega sodelovanja so ključnega pomena 

Podjetja morajo tudi spodbujati razvoj kariere zaposlenih in jim omogočajo možnosti za izobraževanje, usposabljanje ter napredovanje. Zaposleni, ki vidijo možnosti za rast in napredovanje, so bolj motivirani in zavzeti za svoje delo.

Kako vlaganje v razvoj vpliva na zavzetost zaposlenih?

Tudi na CPOEF opažamo, da se v podjetjih, ki vlagajo v izobraževanje, usposabljanje in razvoj kompetenc, zaposleni počutijo bolj opolnomočeni za svoje delo. Imajo večje zaupanje v lastne sposobnosti in se lažje spopadajo z izzivi. Posledično se poveča njihova zavzetost, saj se zavedajo, da podjetje investira v njihov osebni in poklicni napredek. Pogosto posamezniki nosimo bogato strokovno znanje, ki ga potrebujemo za opravljanje svojih delovnih zadolžitev. Kar na CPOEF dodatno spodbujamo je nadgradnja z znanji, ki povečujejo razumevanje širše slike. Tak primer je lahko vodja posamezne poslovne funkcije, ki razume delovanje preostalih področij podjetja, vključno s finančnim ozadjem, specifikami panoge, dogajanjem v globalnem okolju, ima večjo podlago in samozavest za sprejemanje pravilnih odločitev. 

Zavzetost zaposlenih je ključna za uspeh podjetja. Spodbujanje zavzetosti zahteva celosten pristop, ki vključuje jasno komunikacijo, priznanje, možnosti za razvoj kariere in ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja. Vlaganje v razvoj zaposlenih pa je eden od najučinkovitejših načinov za spodbujanje zavzetosti ter gradnjo uspešnega in trajnostnega podjetja.

Literatura:

Bedarkar, M. & Pandita, P. (2014). A Study on the Drivers of Employee Engagement Impacting Employee Performance. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 133, 106-115.

Khurana, N. & Jain, S. (2017). Embracing employee engagement through training and development. Asian Journal of Management. 8(1).

Lytle, T. (2016). How to increase employee engagement without spending a dime?. Pridobljeno 18. julija 2023 na spletnem naslovu https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/1016/pages/7-tips-to-increase-employee-engagement-without-spending-a-dime.aspx

V ponedeljek, 12. junija je potekal CPOEF E-TALK: Ali pri talentih iščemo znanje AI orodij? Kako AI spreminja HR in management., na katerem smo diskutirali o razvoju in uporabnosti umetne inteligence, predvsem v HR in vodenju. Umetna inteligenca izvira že iz 80. let prejšnjega stoletja, odkar pa je dostopna širši javnosti, so postala AI orodja eden ključnih sredstev za reševanje izzivov tako v poslovnem svetu, kot v vsakdanjem življenju.

AI je postal pomemben vir inovacij poslovnih modelov, transformacije procesov in doseganja konkurenčne prednosti v organizacijah, ki sprejemajo kulturo osredotočeno na podatke in digitalno okolje. Poznavanje AI orodij je in bo ključno tudi za management. Vpeljava digitaliziranega poslovnega okolja podjetja, ali kot ga imenuje Mitja Jermol, ”digitalnega dvojčka”, omogoča lažje zbiranje in analizo podatkov ter zanesljivo napovedovanje. Na Mednarodnem raziskovalnem centru za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO, v sodelovanju z OECD, analizirajo novosti v razvoju umetne inteligence v državah po celem svetu. Podatki kažejo, da v Sloveniji tudi v tem pomembnem segmentu že izgubljamo talente.

Economic Business Forum napoveduje opustitev določenih poklicev, ki jih bo nadomestila AI tehnologija, hkrati pa napovedujejo, da bo nova AI tehnologija ustvarila 2,6 milijona novih delovnih mest, nova AI orodja pa naj bi vplivala na 40 % našega delovnega časa. Aco Momčilović izpostavlja, da bo v prihodnosti umetna inteligenca zamenjala predvsem odločevalce v podjetjih. Čustva, vplivi iz okolja in različne preference naredijo odločanje ljudi neoptimalno, problem pa postane bolj kompleksen kot sicer. Umetna inteligenca lahko na tak način optimizira odločanje in izključi človeški faktor.

Najpogosteje se pojavljajo vprašanja glede vpliva AI tehnologije na trg dela. Ena ključnih konkurenčnih prednosti uspešnih podjetji so talenti, zato je pomembno za podjetja, da le te skušajo pritegniti, razvijati in ohranjati. Ajda Sibinčič pravi, da se z zasledovanjem kadrov s poznavanjem AI orodji pri First Class aktivno ukvarjajo že zadnjih nekaj let. Na področju enostavnih jezikovnih modelov ni veliko novih zaposlitvenih možnosti, imajo pa ti modeli in druga AI orodja največji vpliv na marketing. Prav tako so na področju HR-a že vrsto let prisotni ATS modeli, za optimizacijo procesa zaposlovanja. Pri Zavarovalnici Triglav umetne inteligence na tem področju še ne uporabljajo, saj je še vedno pomembno, da je pri izbiri kandidatov prisoten človeški faktor, zatrjuje Maša Mihelj. Se pa strinja s sogovorci, da bo v prihodnosti umetna inteligenca vedno bolj prisotna na vseh področjih poslovnega procesa.

Vse to in še več si lahko ogledate na CPOEF YouTube kanalu. Vljudno vabljeni k poslušanju e-talka:

Na CPOEF E-talku: Kako se spreminja nabava v luči ESG in glokalizacije? smo diskutirali o nastajanju koncepta odpornih in glokaliziranih oskrbovalnih verig, v katerih pa morajo podjetja poslovati še trajnostno – na okoljskem, družbenem in upravljalnem področju. Koncepta vitkosti in agilnosti namreč zaznamujeta oskrbovalne verige že vsaj dve desetletji, digitalna preobrazba pa zadnjih pet do deset let, izzivi pri koordinaciji med partnerji in pri zmanjševanju neučinkovitosti vzdolž oskrbovalnih verig pa ostajajo. Zato smo že pred samim dogodkom identificirali naslednje dileme, ki smo jih skušali tekom razprave nasloviti: 

 • nepredvidljiva strukturna nihanja v ponudbi in povpraševanju,
 • motnje kot posledica pomanjkanja vidljivosti v oskrbovalnih verigah,
 • (ne)upoštevanja preostalih načel ESG,
 • in nenazadnje vprašanje o selitvi nekaterih, predvsem proizvodnih procesov. 

Na tokratni diskusiji so sodelovali Andraž Štefanič, produktni vodja zadolžen za področje mikro-mobilnosti v podjetju Domel, Tilen Klobučar, vodja strateške nabave v globalnem podjetju Danfoss ter Marko Budler z Ekonomske fakultete v Ljubljani in član strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije. Dogodek je moderiral Srečko Bukovec, predsednik strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije in prokurist podjetja Slopak.

Skozi debato smo se posvetili dvem temam, s katerima se nabavniki ukvarjajo v zadnjem obdobju oziroma predvsem po pandemiji Covid-19. Ukvarjali in spraševali smo se o vračanju proizvodnje oziroma gospodarske dejavnosti bližje izvoru ter o vplivu ESG na poslovanje.

Diskusijo smo pričeli z vprašanjem kako megatrendi, vpliv podnebnih sprememb in digitalna preobrazba vplivajo na podjetja. Marko Budler je omenil, da podjetjem na tem področju predvsem manjkajo smernice oziroma usmeritve. Na primer, pri ESG je veliko stvari šele nedavno standardiziranih z okviri in direktivami na ravni EU. Prav tako je izpostavil, da nedavne raziskave kažejo, da potrošniki sicer izkazujejo željo po trajnostnih izdelkih, vendar to nekako ne odraža njihove pripravljenosti, da za to plačajo višjo ceno.

Tudi Tilen Klobučar iz Danfossa je delil njihovo izkušnjo zadnjih let. Njihovo podjetje je po pandemiji prešlo na “just in case” pristop pri reševanju situacije z dobavljanjem materialov, seveda tam, kjer je to bilo mogoče. Andraž Štefanič iz Domela je izpostavil težave in zastoje v proizvodnji, ki so se pri njih pojavili, tako kot pri večini podjetij. V primeru nekaterih komponent so se dobave iz Kitajske praktično ustavile, zato so se odločili, da vzpostavijo lastno proizvodnjo teh komponent. V tem primeru jim je zagotovo pomagalo tudi dejstvo, da je njihovo podjetje zelo vertikalno integrirano na velikih področjih. 

Gostje so tekom dogodka diskutirali tudi o reshoringu ter prednostih reshoringa, zmanjševanju globalizacije ter neekonomskih elementih globalizacije. Seveda pa so delili tudi svoja razmišljanja glede trenutno za vsa podjetja aktualne teme – ESG in vloge ESG v oskrbovalnih verigah. Celotna debata je bila zelo zanimiva in si jo lahko ogledate tudi na CPOEF YouTube kanalu.

Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

  S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.