Maja Konečnik Ruzzier: Po trajnostnih načelih živijo vsi, ki so del zgodbe blagovne znamke

Maja Konečnik Ruzzier je redna profesorica in predstojnica katedre za trženje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Sodelovala je pri več svetovalnih in raziskovalnih projektih s področja trženja in blagovnih znamk ter izvedla več strokovnih seminarjev za različne ciljne skupine odjemalcev. V mesecu marcu jo boste imeli priložnost slišati na programu Knowledge Matters: Trajnost v poslu.

Kaj je bistvo trajnostne blagovne znamke?

Trajnostna blagovna znamka ne zasleduje zgolj ekonomskega, temveč tudi družbeni in okoljski vidik, s čimer pozitivno vpliva poleg poslovanja podjetja tudi na družbo in planet.

Kako se trajnostna blagovna znamka razlikuje od ostalih?

Trajnostna blagovna znamka v svojem jedru vključuje elemente trajnosti, bodisi preko poslanstva, vrednot oz. ostalih pomembnih identitetnih elementov. To trajnostno usmeritev znamke poleg vodstva podjetja razumejo tudi zaposleni in ostali deležniki podjetja, ki v skladu s temi načeli tako tudi živijo blagovno znamko in izpolnjujejo njene obljube. S pravilno komunikacijo znamka nagovarja svoje porabnike ter jih vzpodbuja, da tudi sami zasledujejo trajnostna načela. Porabniki tako postanejo soustvarjalci trajnostne blagovne znamke. Povedano na kratko: po trajnostnih načelih živijo vsi, ki so del zgodbe blagovne znamke.

Je za lastnika oz. proizvajalca trajnostna blagovna znamka izziv ali problem?

Recimo, da govorimo o izzivu. Predvsem o izzivu, kako trajnostni vidik ne poudarjati zgolj komunikacijsko, temveč ga poleg ustrezne komunikacije vnesti v jedro znamke in ga tudi dejansko živeti znotraj podjetja in vseh deležnikov, ki prihajajo v stik z njimi.

Kaj pa uporabniki – so že pripravljeni podpreti trajnostne blagovne znamke?

Vedno več uporabnikov je pripravljenih podpreti trajnostne blagovne znamke, seveda predvsem tiste, ki tudi njim dodajajo vrednost ter zaradi katerih so tudi sami pripravljeni prilagoditi vedenje in soprispevati k dobrobiti celotne družbe in planeta.

Kateri so največji izzivi pri vstopu trajnostne blagovne znamke na trg?

Največji izziv s strani blagovnih znamk je v iskanju dovolj dodane vrednostni za uporabnika, ki bo zaradi tega pripravljen plačati višjo ceno in po vsej verjetnosti tudi prilagoditi svoje vedenje.

Kako merite vpeljavo trajnosti v marketinške prijeme?

Kazalci za merjenje trajnosti so splošni, seveda pa se prilagajajo in nadgrajujejo glede na področja. Naloga marketinga je v ozaveščanju porabnikov o pomenu trajnosti, predstavitvi dobrih praks ter v spodbujanju vedenj porabnikov, ki posredno znižujejo osnovne trajnostne kazalce. Pomembno je odprto in verodostojno komuniciranje, brez zavajajočega komuniciranja, ki prinaša ravno nasprotni učinek od željenega.

Zakaj je udeležba na delavnici Trajnostna blagovna znamka prvi pomemben korak pri graditvi oziroma nadgradnji blagovne znamke?

Delavnica ponuja vpogled v razumevanje trajnostnih blagovnih znamk ter naslavlja korake pri njihovi izgradnji. S pomočjo raznolikih domačih in tujih primerov dobre prakse bodo udeleženci bolje razumeli, kako vnesti elemente trajnostnega razvoja v jedro znamke, v njene vidne in nevidne elemente ter le te tudi ustrezno komunicirati.

Maja Konečnik Ruzzier trenutno na programu:

KNOWLEDGE MATTERS: TRAJNOST V POSLU

Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

    S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.