Splošni pogoji

Splošni pogoji za udeležbo na poslovnih izobraževanjih Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

1. Splošno

Splošni pogoji za udeležbo na poslovnih izobraževanjih Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (Splošni pogoji) urejajo postopke prijave, odjave in udeležbe ter področje varovanja in obdelave osebnih podatkov ter gradiv v okviru poslovnih izobraževanj, kot so seminarji, delavnice, seminarji z delavnicami, izobraževalni dogodki, poslovne akademije in druga poslovna izobraževanja (v nadaljevanju poslovna izobraževanja), ki jih v imenu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju fakulteta) organizira Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju CPOEF, organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vsa poslovna izobraževanja razen v primeru, ko je s strani organizatorja pri posameznem izobraževanju drugače določeno in objavljeno na spletni strani posameznega izobraževanja ali v primeru drugačnega pisnega dogovora med organizatorjem in naročnikom poslovnega izobraževanja.

Seznanitev in sprejem splošnih pogojev je sestavni del vsake prijave na poslovno izobraževanje, ne glede na obliko prijave na poslovno izobraževanje (preko spletne strani, po e-pošti ali pisno). Vsaka oseba, ki je prijavljena na poslovno izobraževanje (v nadaljevanju prijavljeni), s prijavo na poslovno izobraževanje v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani organizatorja
(www.cpoef.si) in se lahko občasno spreminjajo. Za posamezno prijavo in udeležbo na poslovnem izobraževanju veljajo Splošni pogoji, ki so v času prijave veljavni in objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani.

2. Prijave in plačilo kotizacije

Prijave

Organizator sprejema pisne prijave na poslovna izobraževanja preko spletne prijavnice na spletni strani posameznega poslovnega izobraževanja, preko e-pošte: cpoef@ef.uni-lj.si ali v tiskani obliki preko navadne pošte na naslov: CPOEF, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, do zapolnitve prostih mest oz. do vključno zadnjega delovnega dne pred začetkom izvedbe, v kolikor ni na prijavnici za posamezno poslovno izobraževanje navedeno drugače. V treh delovnih dneh po prijavi na poslovno izobraževanje organizator prijavljenim pošlje pisno potrditev prijave. V tednu pred izvedbo poslovnega izobraževanja organizator prijavljenim oz. kontaktnim osebam dokončno potrdi izvedbo in jih obvesti o poteku poslovnega izobraževanja.

Podatki na prijavnici

Prijava na poslovno izobraževanje vključuje naslednje podatke: ime in priimek, delovno mesto, pridobljena formalna izobrazba, e-naslov in telefon prijavljenega ter davčno številko, naziv in naslov plačnika. V primeru, da prijavljenega na poslovno izobraževanje prijavi druga oseba (v nadaljevanju prijavitelj), je potrebno navesti tudi ime in priimek ter e-naslov prijavitelja.

Plačilo kotizacije

Na spletni strani posameznega poslovnega izobraževanja so navedeni višina kotizacije in morebitni popusti. Na spletni strani posameznega poslovnega izobraževanja je tudi navedeno, kaj vključuje kotizacija za posamezno poslovno izobraževanje; običajno je v ceno vključena priprava in izvedba programa, vsa potrebna gradiva in materiali, pijača in prigrizki med odmori, kosilo ter brezplačno parkiranje v času trajanja poslovnega izobraževanja.

Račun za poslovno izobraževanje lahko organizator pošlje po predračunu ali po zaključku poslovnega izobraževanja na naslov plačnika, ki je naveden na prijavnici.

Aktualni popusti, ki jih nudi organizator (npr. 10% za zgodnje prijave ali več prijavljenih iz istega podjetja), so navedeni na spletni strani posameznega izobraževanja. Do 30% popusta so pri posameznih poslovnih izobraževanjih upravičeni člani Alumni Ekonomske fakultete. Do 10% popusta so pri posameznih poslovnih izobraževanjih upravičeni člani Alumni Univerze v Ljubljani. Popusti se med seboj ne seštevajo.

3. Odjave

Odjave v pisni obliki preko e-pošte ali navadne pošte iz točke 2 organizator upošteva do osem delovnih dni pred začetkom poslovnega izobraževanja in se šteje za pravočasno. Odjav, posredovanih preko telefona ali osebno, organizator ne sprejema.

V kolikor se prijavljeni poslovnega izobraževanja ne more udeležiti, lahko na podlagi pisnega dogovora njegovo mesto zasede nekdo drug kadarkoli pred začetkom izvedbe. Med izvajanjem poslovnega izobraževanja menjave udeležencev niso več mogoče.

V primeru nepravočasne odjave ali v primeru neudeležbe brez odjave si organizator pridržuje pravico zaračunati celotno kotizacijo.

4. Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja, da bo vse prejete osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse osebne podatke, navedene na prijavnici in prejete tekom izvajanja poslovnega izobraževanja, skrbno hranil in uporabljal samo za namen obveščanja o izobraževanju, analiziranja podatkov o udeležencih, za boljšo predhodno pripravo predavateljev na poslovna izobraževanja in potrebna poročanja v anonimizirani obliki. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov brez privolitve posameznih oseb, na katere se ti podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Prijavitelj na poslovno izobraževanje s prijavo dovoljuje organizatorju obdelavo svojih osebnih podatkov in osebnih podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici, za zgoraj opisani namen, za kar ima vsa ustrezna pooblastila. Prijavljeni na poslovno izobraževanje ima pravico, da organizatorja kontaktira na naslovih, ki so navedeni ob prijavi na poslovno izobraževanje in v Splošnih pogojih, z namenom posodobitve svojih osebnih podatkov v evidenci prijavljenih. Udeleženec poslovnega izobraževanja ima pravico do vpogleda in urejanja svojih osebnih podatkov v evidenci prijavljenih na poslovna  izobraževanja, ki jo vodi organizator.

Oseba, navedena na prijavnici, lahko kadar koli pisno zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Organizator je na pisno zahtevo dolžan nemudoma ustrezno preprečiti obdelavo ali izbrisati osebne podatke te osebe.

Prijavljeni na poslovno izobraževanje s prijavo dovoljuje, da organizator fotografije ali video posnetke, posnete na poslovnem izobraževanju, lahko objavi na svojih spletnih straneh in družbenih omrežjih, če je to potrebno zaradi promocije njegove dejavnosti in ne posega prekomerno v pravico do zasebnosti prijavitelja.

5. Spremembe in odpoved s strani organizatorja

Organizator si zaradi objektivnih razlogov ali višje sile (npr. bolezen predavatelja) pridržuje pravico do spremembe vsebine poslovnega izobraževanja, spremembe datuma in lokacije poslovnega izobraževanja ter do odpovedi posameznega poslovnega izobraževanja najmanj dva delovna dneva pred pričetkom poslovnega izobraževanja, o čemer vse prijavljene pravočasno obvesti.

Organizator v primeru odpovedi izobraževanja vsa dospela plačila vrne v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadrži sredstva za udeležbo na drugem poslovnem izobraževanju v tekočem letu.

6. Pogoji za udeležbo akreditiranih novinarjev na poslovnih izobraževanjih

Praviloma so poslovna izobraževanja zaprtega tipa. Organizator novinarjem izjemoma omogoča udeležbo na poslovnem izobraževanju po vnaprejšnjem dogovoru z odgovorno osebo organizatorja posameznega izobraževanja, in o tem pravočasno obvesti udeležence izobraževanja.

7. Stališča

Vsebina poslovnih izobraževanj odraža izključno stališča izvajalcev poslovnih izobraževanj, in ne nujno tudi stališča fakultete, organizatorja oz. institucij, v katerih so zaposleni izvajalci poslovnih izobraževanj.

8. Gradiva

Gradiva, ki jih uporabljajo izvajalci poslovnih izobraževanj, lahko organizator po dogodku objavi v dogovoru in z dovoljenjem izvajalca (predavatelja). Vsebine in gradiva, objavljena na spletni strani organizatorja, se lahko uporabljajo le za zasebno uporabo, vendar morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja organizatorja.

Snemanje poslovnih izobraževanj ni dovoljeno.

9. Pohvale, pritožbe in predlogi

Organizator sprejema pohvale, pritožbe in predloge preko e-pošte: cpoef@ef.uni-lj.si.

Objavljeni splošni pogoji veljajo od 1. junija 2019.

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

    S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.