YOUNG LEADERS ACADEMY: RAZVOJ KARIERE IN OSEBNA RAST

Modul #7 Robert Kaše:
Razvoj kariere in osebna rast
YOUNG LEADERS ACADEMY | 10. februar 2023

Kariera je priložnost in odgovornost vsakega posameznika, pri čemer je poznavanje sebe prvi korak k uspešnemu kariernemu načrtovanju. Izr. prof. dr. Robert Kaše iz Ekonomske fakultete v Ljubljani in Tomaž Lanišek, vodja Sektorja za razvoj in pametno skupnost Mestne občine Kranj v devetem modulu programa Young Leaders Academy karierni in osebni razvoj predstavita skozi uporabne metode in osebne izkušnje.

KARIERA NISO LE DELOVNE POZICIJE V ŽIVLJENJU

Kariero pogosto razumemo le kot sosledje delovnih pozicij v življenju, a gre v širšem pomenu za nabor vseh relevantnih izkušenj, ki smo jih pridobili v povezavi s svojim delovnim življenjem znotraj in zunaj organizacij. 

Skozi celotno obdobje namreč nimamo le delovne pozicije, ampak v življenju nastopamo tudi v drugih vlogah, ki se prepletajo z našo delovno vlogo. Tako življenjski dogodki izven organizacije, na katere pogosto nimamo vpliva, neizbežno krojijo našo karierno pot in jih je potrebno kot take sprejeti.

TUDI MAJHNI DOGODKI V ŽIVLJENJU IMAJO VPLIV NA RAZVOJ KARIERE

Teorija kaosa v karieri celo pravi, da lahko tudi zelo majhni dogodki, ki se nam zgodijo, pripeljejo do velikih sprememb glede naše karierne poti. Razmisleku o karieri namreč posvetimo največjo pozornost, ko se nam zgodi nekaj, kar nas spravi iz osnovnega načina delovanja. 

KAJ JE KARIERNI USPEH?

Zanimiv pojav, ki je vedno prisoten ob preučevanju kariernih poti, je primerjanje in postavljanje absolutnih meril o tem, kaj karierni uspeh je. Ob tem je pomembno poudarjati predvsem subjektivni vidik uspeha, ki govori o tem, kako posameznik sam doživlja svoje lastne karierne odločitve.

Tradicionalno gledanje na kariero to prikazuje skozi eno ali manjše število organizacij, kjer posameznik vstopi v organizacijo in nato počasi prehaja skozi hierarhične nivoje na višje ravni, pri čemer predhodne pozicije v veliki meri določajo kakšna bo naslednja pozicija.

Ob tem lahko govorimo o Petrovem pravilu, ki pravi, da ko napreduje nekdo znotraj organizacije, se velikokrat bolj posvečamo njegovim uspehom na prejšnjem delovnem mestu kot pa njegovi usposobljenosti za novo delovno mesto, zato prejšnji uspehi velikokrat niso ponovljeni. 

Modernejši pristop h karieri, ki zaenkrat še ni prevladujoč, pa govori o več kariernih epizodah, med katerimi se hitro premikamo. V takem odnosu ni dolgoročnih zavez, ampak je zaveza za sodelovanje v določenem projektu ali nalogi. Delavec bo ob tem poskušal doseči v naprej določen rezultat, delodajalec pa ima vpliv na razvoj delavčeve osebne blagovne znamka navznoter in navzven.

KAKO NAJ PREMOSTIMO VRZEL MED TRENUTNO TOČKO IN CILJEM?

Ko razmišljamo o kariernih načrtih je izhodišče vedno to, kaj si želimo doseči. Če želimo ustreliti tarčo, je potrebno tarčo poznati. V kolikor med današnjo točko in ciljem zaznamo vrzel, se moramo vprašati, kako jo lahko premostimo sami, s pomočjo organizacije ali s pomočjo svojega kariernega omrežja. Poznavanje samega sebe, svojih vrednot, želja in življenjskega stila je pomemben vir uspeha, saj lahko tako bolj razumemo ali je naš cilj pravi in bomo imeli dovolj motivacije, da ga dosežemo.

Končno se je pomembno zavedati, da se na karierni poti običajno odločamo na podlagi omejenih informacij, ki jih imamo v določenem trenutku in je včasih korak nazaj potreben, da lahko naredimo dva naprej. Ključni element pri tem pa predstavljajo ljudje s katerimi smo obdani, saj ti pomembno vplivajo na našo rast, karierni in osebni razvoj. 


YOUNG LEADERS ACADEMY

Program je namenjen talentiranim in motiviranim posameznikom v podjetjih ali organizacijah, ki želite nadgraditi znanje in veščine, potrebne za učinkovito vodenje v času hitrih sprememb in disruptivnih inovacij.

Program združuje najboljše mednarodne in domače predavatelje ter izstopajoče strokovnjake iz prakse. Dosedanje generacije udeležencev so izbrane predavatelje in vsebine ocenile z oceno 4,9/5. Poleg tega nekateri izmed predavateljev in gostujočih strokovnjakov sodelujejo tudi na trojno akreditiranem LJUBLJANA MBA programu Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se uvršča v 1 odstotek najboljših poslovnih šol na svetu. 

9 modulov | 80 pedagoških ur | mreženje | poslovno kosilo in ekskurzija

Ob zaključku vsak udeleženec prejme CERTIFIKAT trojno akreditirane poslovne šole.

Začetek: 21. oktober 2022

Lokacija: v živo, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali v njeni bližini 

VEČ O PROGRAMU

Modul #8 Anja Križnik Tomažin:
Učinkovita komunikacija
YOUNG LEADERS ACADEMY | 9. februar 2023

BARVE UČINKOVITE KOMUNIKACIJE

Učinkovitost v komunikaciji in odnosih je izziv, s katerim se vsakodnevno soočamo v vseh vlogah življenja, in je veščina, ki jo je možno razviti ter izpopolniti. Anja Križnik Tomažin, strokovnjakinja na področju komunikacij, na osmem modulu na programu Young Leaders Academy predstavlja orodje Strength Deployment Inventory ali SDI, ki temelji na teoriji zavedanja odnosov in lahko bistveno pripomore k izboljšanju komunikacije in osebnostni rasti. 

Povsod, kjer so ljudje, so odnosi. Ob tem lahko hitro ugotovimo, da z osebo na drugi strani ne govorimo vedno istega jezika, drugačni načini razumevanja, komuniciranja in dojemanja pa nas pogosto iztirijo. 

Doseganje učinkovitejše komunikacije se začne z zavedanjem svoje osebnosti in načina delovanja ter razumevanjem tega, da ljudje rešujemo naloge ali dosegamo cilje na različne načine. Sprejemanje in spoštovanje tega sta pomembna koraka k izboljšanju dinamike odnosov.

ORODJE SDI ODKRIVA SISTEM VREDNOT, KI NAS MOTIVIRA PRI UČINKOVITI KOMUNIKACIJI

Orodje SDI (Strength Deployment Inventory) nam pomaga videti osebo pod gladino. Pravi namreč, da se v jedru ledene gore, v naši osebnosti, skriva sistem vrednot, ki nas motivira. Ta sistem vrednot se skozi življenje ne spreminja, vpliva na naše vedenje ter oblikuje zorni kot, s katerega večino časa gledamo na situacije, ljudi, vedenja, odločitve ali naloge. 

Po SDI ima vsak tri ključne motivacije – usmerjenost v ljudi (modra barva), v cilje (rdeča barva) in v proces (zelena barva), ki so pri različnih posameznikih različno intenzivno izražene in tako z medsebojnimi kombinacijami barv tvorijo sedem sistemov vrednot. 

Pri tem ni nobena barva boljša ali slabša, ampak so vse potrebne in vse lahko dosežejo cilj, vendar na različne načine. Vsaka barva ima namreč svoje prednosti, pa tudi vedenja, s katerimi lahko pretirava in postanejo moteča.

VSTOP V DRUG OSEBNI PROSTOR JE VSTOP V DEŽELO DRUGE BARVE

Razumevanje delovanja druge barve je kot potovanje v tujo deželo. Bolj ko se pozanimamo o običajih, navadah, jeziku ali kulturi, lažje najdemo povezavo, razumevanje in sprejetje. Vsak vstop v drugo pisarno ali drug osebni prostor je lahko vstop v deželo druge barve. 

Če je osnovna motivacija v nas in se ne spreminja, pa so naša zunanja vedenja tista, ki jih lahko prilagajamo situacijam. Ko si ‘izposojamo’ vrline drugih barv, je pomembno, da izberemo tisto vrlino, ki nam omogoča izboljšanje odnosov in doseganje pozitivnega izida.


YOUNG LEADERS ACADEMY

Program je namenjen talentiranim in motiviranim posameznikom v podjetjih ali organizacijah, ki želite nadgraditi znanje in veščine, potrebne za učinkovito vodenje v času hitrih sprememb in disruptivnih inovacij.

Program združuje najboljše mednarodne in domače predavatelje ter izstopajoče strokovnjake iz prakse. Dosedanje generacije udeležencev so izbrane predavatelje in vsebine ocenile z oceno 4,9/5. Poleg tega nekateri izmed predavateljev in gostujočih strokovnjakov sodelujejo tudi na trojno akreditiranem LJUBLJANA MBA programu Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se uvršča v 1 odstotek najboljših poslovnih šol na svetu. 

9 modulov | 80 pedagoških ur | mreženje | poslovno kosilo in ekskurzija

Ob zaključku vsak udeleženec prejme CERTIFIKAT trojno akreditirane poslovne šole.

Začetek: 21. oktober 2022

Lokacija: v živo, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali v njeni bližini 

VEČ O PROGRAMU

Modul #7 Blaž Zupan, Rok Stritar:
Razvoj vodstvenih veščin z metodo “Design Thinking”
YOUNG LEADERS ACADEMY | 5., 12. in 20. januar 2023

DOBRE SPREMEMBE ZAHTEVAJO CELOSTNO RAZUMEVANJE PROBLEMA

Sprejemanje odločitev se vsakodnevno razprostira od enostavnih, hitrih in ponovljivih do takih, kjer ima lahko napačen korak vidnejše posledice za nas in našo okolico. Da bi zmanjšali verjetnost slednjega, so strokovnjaki na Univerzi Stanford razvili metodo usposabljanja za sprejemanje koristnih odločitev, imenovano Design thinking. Širino njene uporabnosti v okviru sedmega modula programa Young Leaders Academy predstavljata Rok Stritar, ustanovitelj podjetja Kibuba, predavatelj in svetovalec, ter Blaž Zupan, podjetnik in predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

DESIGN THINKING TI OMOGOČA SPREMEMBE, KI BODO OBRNILE POSLOVANJE NA BOLJŠE

Glavna naloga vsakega vodje je delati spremembe na bolje, bodisi v iskanju boljših produktov ali storitev bodisi v ustvarjanju boljših, učinkovitejših načinov dela. Proces ustvarjanja koristnih sprememb ni enostavna naloga, ki pa jo lahko znatno olajša razumevanje metode Design Thinking. 

Z univerzalnim pristopom k reševanju katerega koli kompleksnega problema, Design Thinking povečuje verjetnost, da sprejmemo kompleksne odločitve pravilno. Ne glede na to, ali je vir spremembe prepoznani problem ali prepoznana priložnost, ključni korak do pravilne odločitve celostno razumevanje izziva.

NAČELO DESIGN THINKING JE, DA SE IZZIVOV LOTEVAJTE PAMETNO IN NE HITRO

Na prvi pogled samoumevna trditev pa v praksi zahteva korake, ki jih nismo vedno vešči. Ko namreč prepoznamo problem, se velikokrat ne sprašujemo o njegovi kompleksnosti, ampak začnemo takoj iskati rešitve. Izzive tako pogosto rešujemo hitro, ne pa vedno tudi pametno.  

Samo če razumemo, kaj točno rešujemo in za koga, bomo prišli do najboljše rešitve. Prva metoda razumevanja je pogovor, katerega cilj je, da znamo vedenje osebe razložiti, ne le opredeliti. 

Če pogovor zastavimo preširoko, lahko izvemo veliko o marsičem, ničesar pa res poglobljeno ne razumemo. Tako zberemo le površinske podatke, ki jih zagotovo poznatudi konkurenca. Četudi gre za ozko področje, je bolje nekaj res dobro razumeti in na podlagi tega narediti inovacijo.

PRI ODKRIVANJU PROBLEMA JE KLJUČEN POGOVOR

Ljudje so pripravljeni veliko več povedati kot smo mi pripravljeni vprašati. Zato naj pogovor temelji na konkretnih izkušnjah, ki jih raziskujemo v globino, ob čemer je uspešnost veliko večja, če sogovorniku izkazujemo iskreno zanimanje brez obsojanja. 

V procesu ustvarjanja koristnih sprememb cilj učinkovitega vodje ni, da je »junaški jezdec konja« ki sam premaguje ovire, ampak da postane »snovalec samovozečega vozila«, ki ni odvisno od ene osebe in hkrati dosega veliko boljše rezultate.

ZA NAPAČEN REZULTAT SO KRIVI PROCESI, NE LJUDJE

Vodja to doseže s poglobljenim poznavanjem procesov svojega oddelka, ki jih ves čas izboljšuje, ob čemer je pomembno tudi usklajevanje sposobnosti zaposlenih z delovnimi procesi. Vse to v procesu zahteva določeno mero načrtovanja in skrbi za pripadnost in dobrobit zaposlenih. 

Pogosto se premalo zavedamo, da so za napačen rezultat krivi procesi, ne ljudje. Za optimalno organizacijo procesov je potrebno prepoznati in izločiti vse, kar v kateremkoli delu procesa ne ustvarja vrednosti za kupca. To ponovno sklene krog in vodi do izhodiščne točke – za resnično koristne in dobre spremembe je potrebno kompleksno razumevanje problema.


YOUNG LEADERS ACADEMY

Program je namenjen talentiranim in motiviranim posameznikom v podjetjih ali organizacijah, ki želite nadgraditi znanje in veščine, potrebne za učinkovito vodenje v času hitrih sprememb in disruptivnih inovacij.

Program združuje najboljše mednarodne in domače predavatelje ter izstopajoče strokovnjake iz prakse. Dosedanje generacije udeležencev so izbrane predavatelje in vsebine ocenile z oceno 4,9/5. Poleg tega nekateri izmed predavateljev in gostujočih strokovnjakov sodelujejo tudi na trojno akreditiranem LJUBLJANA MBA programu Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se uvršča v 1 odstotek najboljših poslovnih šol na svetu. 

9 modulov | 80 pedagoških ur | mreženje | poslovno kosilo in ekskurzija

Ob zaključku vsak udeleženec prejme CERTIFIKAT trojno akreditirane poslovne šole.

Začetek: 21. oktober 2022

Lokacija: v živo, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali v njeni bližini 

VEČ O PROGRAMU

Modul #6 Jože Kaligaro:
Kaj se skriva v finančnih poročilih?
YOUNG LEADERS ACADEMY | 10. december

KAJ LAHKO RAZKRIJEJO FINANČNA POROČILA?

Finančna poročila so vir ključnih informacij o delovanju podjetja in že osnovni kazalniki lahko prikažejo jasno sliko uspešnosti poslovanja. Kljub temu pa vsebinska pojasnila vedno vodijo nazaj k posameznim procesom in kulturi podjetja in prav pravilno upravljanje teh tveganj se končno odrazi tudi skozi vsakoletno predstavljene številke v finančnih poročilih. Slednje v šestem modulu programa Young Leaders Academy predstavi Jože Kaligaro, direktor podjetja Weiler Abrasives.

PROCESI SO VAŠA KONKURENČNA PREDNOST

Kaj je tisto, kar v primerjavi dveh podjetij v isti dejavnosti, na istem geografskem področju, z istimi globalnimi viri, naredi eno boljše od drugega? V svojem bistvu so to procesi, ki so povezani z ljudmi, saj so ljudje tisti, ki ustvarjajo procese. Zato preslikava procesov nikoli ne zagotavlja enakih rezultatov uspešnosti. 

V vsakodnevni praksi to pomeni upravljanje s tveganji oziroma upravljanje odnosov do vsega, kar podjetje počne. Letna poročila temu namenjajo poseben segment, kar še dodatno nakazuje na dejstvo, da je vse, kar podjetje počne, dejansko upravljanje s tveganji in da tista podjetja, ko to razumejo, tudi uspevajo in napredujejo.

KAKO UPRAVLJATI S TVEGANJI?

Upravljanje tveganj zahteva razumevanje in globinsko poznavanje vseh poslovnih procesov, ki pa so neizbežno povezani tudi s finančnim vidikom poslovanja. Tako je vsak poslovni model potrebno postaviti v finančni kontekst, ki je seveda večplasten. 

Ob tem nas zanima, kakšna je dobičkonosnost našega delovanja z vidika presežka prihodkov nad odhodki, kar nam pokaže izkaz poslovnega izida oz. bilanca uspeha. Če je bilanca uspeha kot ‘muha enoletnica’, potem je bilanca stanja kot rojstni list, ki podjetje spremlja skozi celotno obdobje delovanja.

PODATKI OMOGOČAJO IZRAČUN RAZNIH KAZALNIKOV

Javno dostopni podatki omogočajo izračun raznih kazalnikov, ki ob pravilni interpretaciji kažejo sliko uspešnosti poslovanja podjetja. Eden izmed teh je tudi ustvarjena dodana vrednost.

EBITDA SLUŽI 5 NAMENOM

Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) služi petim namenom: financiranju investicij v razvoj (CAPEX), financiranju kratkoročnih obratnih sredstev, kar predstavlja slabo investicijo iz tega naslova, plačilu glavnice z obrestmi in davkom ter končno izplačilu dividend. 

Cilj poslovanja podjetja je, da ustvari takšno dodano vrednost, s katero lahko financira stroške dela, pri katerih so zaposleni pripravljeni ostati v podjetju in hkrati toliko denarnega toka iz poslovanja, da lahko financira še pet ključnih področij, ki ostanejo po plačilu obveznosti poslovanja iz poslovnega dela.

Tu se krog sklene, saj če razumemo, kako s procesi ustvarimo denarni tok iz poslovanja, potem lahko tudi presodimo, ali je raven ustvarjenega EBITDA tako visoka, da pokrije financiranje petih nadaljnjih področij, kar končno določa kakovost tekočega in bodočega poslovanja.


YOUNG LEADERS ACADEMY

Program je namenjen talentiranim in motiviranim posameznikom v podjetjih ali organizacijah, ki želite nadgraditi znanje in veščine, potrebne za učinkovito vodenje v času hitrih sprememb in disruptivnih inovacij.

Program združuje najboljše mednarodne in domače predavatelje ter izstopajoče strokovnjake iz prakse. Dosedanje generacije udeležencev so izbrane predavatelje in vsebine ocenile z oceno 4,9/5. Poleg tega nekateri izmed predavateljev in gostujočih strokovnjakov sodelujejo tudi na trojno akreditiranem LJUBLJANA MBA programu Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se uvršča v 1 odstotek najboljših poslovnih šol na svetu. 

9 modulov | 80 pedagoških ur | mreženje | poslovno kosilo in ekskurzija

Ob zaključku vsak udeleženec prejme CERTIFIKAT trojno akreditirane poslovne šole.

Začetek: 21. oktober 2022

Lokacija: v živo, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali v njeni bližini 

VEČ O PROGRAMU

Modul #5 Metka Tekavčič:
Poslovanje v številkah
YOUNG LEADERS ACADEMY | 9. december

RAZUMEVANJE ŠTEVILK JE KLJUČNO ZA USPEŠNO POSLOVANJE

Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete v Ljubljani, mnogokrat ovrže napačno interpretiran koncept dobička kot ”kupčka denarja, ki si ga razdelijo lastniki”. V petem modulu programa Young Leaders Academy pojem uspešnost predstavi kot veliko kompleksnejši in večplasten, zato je poznavanje osnovnih kategorij nujno za njegovo pravilno presojanje.

ALI JE DOBIČEK CILJ PODJETJA?

Analiza poslovanja vsebuje raznolike koncepte, ki skupaj pričajo o uspešnosti podjetja. Ob tem je potrebno narediti korak nazaj in si zastaviti vprašanje, kaj pravzaprav je cilj poslovanja podjetja? Najbolj običajen odgovor je seveda dobiček, ki pa hkrati odpira nadaljnje vprašanje: kaj je pravzaprav dobiček? 

Številke poslovanja predstavljajo dva osnovna, tesno povezana toka. Poslovno-izidni tok kot razlika med prihodki in odhodki priča o dobičku ali izgubi, medtem ko denarni tok, kot razlika med prejemki in izdatki, govori o dejanskem pretoku denarja v podjetje in iz njega. Vsebina obeh v praksi velikokrat potrdi trditev, da je dobiček le mnenje, medtem ko je denar dejstvo (“profits are an opinion, cash is a fact”).

KATEGORIJE IMAJO VPLIV NA NAŠE ODLOČITVE

Pravilna interpretacija končnih ‘številk pod črto’ zahteva razumevanje, da prihodki niso vedno enaki prejemkom, prav tako pa odhodki, stroški in izdatki predstavljajo tri vsebinsko različne kategorije, ki niso nujno vedno povezane, predvsem pa lahko nastajajo v različnih časovnih obdobjih. 

Vse kategorije lahko naprej delimo, pri čemer je zanimiva predvsem delitev stroškov. Te lahko po eni metodi delimo na stroške amortizacije, predmetov dela, dela in storitev, po drugi na fiksne in variabilne, po tretji na posredne in neposredne. Pravilna razvrstitev je ključna za določanje cen, pri čemer je pomembno razumeti proces dela, da lahko razumemo, kaj stroške sploh ustvarja.

ANALIZA POSLOVANJA JE DOLGOROČEN IN KOMPLEKSEN PROCES

Kadarkoli analiziramo poslovanje, je potrebno narediti več različnih primerjav. Nobena absolutna vrednost ali kazalnik sam po sebi nam ne da celotne slike. Poslovanje je potrebno presojati v času, kjer svoje podjetje primerjamo s predhodnimi obdobji, v prostoru, kjer svoje podjetje primerjamo s primerljivimi podjetji znotraj iste panoge in končno z vidika doseganja lastnih planov. Le nabor različnih primerjav lahko da celostno sliko vrednotenja poslovanja in primerna izhodišča za nadaljnje načrtovanje.


YOUNG LEADERS ACADEMY

Program je namenjen talentiranim in motiviranim posameznikom v podjetjih ali organizacijah, ki želite nadgraditi znanje in veščine, potrebne za učinkovito vodenje v času hitrih sprememb in disruptivnih inovacij.

Program združuje najboljše mednarodne in domače predavatelje ter izstopajoče strokovnjake iz prakse. Dosedanje generacije udeležencev so izbrane predavatelje in vsebine ocenile z oceno 4,9/5. Poleg tega nekateri izmed predavateljev in gostujočih strokovnjakov sodelujejo tudi na trojno akreditiranem LJUBLJANA MBA programu Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se uvršča v 1 odstotek najboljših poslovnih šol na svetu. 

9 modulov | 80 pedagoških ur | mreženje | poslovno kosilo in ekskurzija

Ob zaključku vsak udeleženec prejme CERTIFIKAT trojno akreditirane poslovne šole.

Začetek: 21. oktober 2022

Lokacija: v živo, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali v njeni bližini 

VEČ O PROGRAMU

Modul #4 Nikolaos Dimitriadis:
Nevromarketing in osredotočenost na uporabnike v digitalni dobi
YOUNG LEADERS ACADEMY | 11. november

NEVROMARKETING: KAKO NAJBOLJE RAZUMETI UPORABNIKA?

Marketing je miselnost, ki v svoje središče postavlja uporabnika. Za ustvarjanje produktov in storitev, ki uporabniku predstavljajo dodano vrednost, pa je potrebno tega najprej razumeti, kar ni vedno enostavna naloga. Predavatelj na programu LJUBLJANA MBA Nikolaos Dimitriadis, strokovnjak s področja nevroznanosti in marketinga, v sklopu četrtega modula programa Young Leaders Academy izzove tradicionalne marketinške pristope. 

John Wanamaker je izjavil: Polovica denarja, ki ga vložim v marketing, je zapravljenega. Problem je v tem, da ne vem, katera polovica.” S tem je dobro povzel nezmožnost marketinga, da napove vzorce obnašanja. Ob prepričanju, da je marketing 50% znanost in 50% umetnost, so se podjetja skozi desetletja posluževala raznih načinov zbiranja podatkov, na podlagi katerih bi lahko razumeli svoje potrošnike.

PRIDOBIVANJE KVALITETNIH PODATKOV NI DOVOLJ

Nevarna predpostavka zbiranja podatkov s samoporočanjem je, da smo ljudje sami najbolj zanesljivi vir napovedovanja lastnega vedenja. Izkazalo se je, da naša mnenja, znanja, namere in občutki lahko pravilno napovejo le približno 8% našega vedenja, zato je vedenjska perspektiva ponudila odgovor v obliki opazovanja dejanskega obnašanja glede na dane okoliščine in tako uspela vedenje predpostaviti v približno 70% primerov

Z razmahom digitalizacije, socialnih omrežij in masovnih podatkov se je zdelo, da bo osrednja težava marketinga odpravljena. Vendar kljub zbiranju velike količine kvalitetnih podatkov, rezultati glede na vložek niso (bili) zadovoljivi. 

MOŽGANI ODLOČAJO O NAŠI ZVESTOBI DOLOČENI BLAGOVNI ZNAMKI

Kar 92% uspešnost pa lahko pripišemo nevromarketingu, ki vedenje napoveduje s pomočjo zbiranja biometričnih podatkov, kot so avtomatični odzivi možganov in telesa, ton glasu ali obrazna mimika. Kompleksnost možganov je obravnavana skozi 36 podsistemov, kot so razumnost, čustva ali občutki, ki imajo vsak svoj glas – vedenje pa je odraz najglasnejšega. 

Končni cilj marketinga je ustvarjanje zvestobe in pripadnosti določeni znamki. Ta lahko izvira iz navade in predstavlja bližnjico za možgane pri sprejemanju odločitev, ali pa je posledica čustvene navezanosti na znamko.

DVE GLAVNI ODLOČITVI MOŽGANOV UPORABNIKA

Paradoksalno je, da je danes v marketing vloženih več sredstev kot kadarkoli, študije pa kažejo, da kar 74% uporabnikov zvestobe ne izkazuje. Potrošniki v Evropi čutijo največjo pripadnost do poštnih storitev, sledi jim zdravstveni sistem, kar le potrjuje dejstvo, da marketing vedno težje dosega svoj cilj. 

Raziskave kažejo, da možgani za določanje vedenja takoj ob izpostavljenosti določeni okoliščini sprejmejo dve odločitvi. Prva se nanaša na toplino in presojo dobronamernosti, druga na sposobnost zadovoljevanja potreb. Zadnjih 200 let so se podjetja močno trudila povečati svoje sposobnosti z vidika procesov, funkcionalnosti in dostopnosti, izziv sodobnega trga pa je v ustvarjanju topline, za kar je ključno razumevanje procesov, ki sežejo preko povedanega ali opazovanega.


YOUNG LEADERS ACADEMY

Program je namenjen talentiranim in motiviranim posameznikom v podjetjih ali organizacijah, ki želite nadgraditi znanje in veščine, potrebne za učinkovito vodenje v času hitrih sprememb in disruptivnih inovacij.

Program združuje najboljše mednarodne in domače predavatelje ter izstopajoče strokovnjake iz prakse. Dosedanje generacije udeležencev so izbrane predavatelje in vsebine ocenile z oceno 4,9/5. Poleg tega nekateri izmed predavateljev in gostujočih strokovnjakov sodelujejo tudi na trojno akreditiranem LJUBLJANA MBA programu Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se uvršča v 1 odstotek najboljših poslovnih šol na svetu. 

9 modulov | 80 pedagoških ur | mreženje | poslovno kosilo in ekskurzija

Ob zaključku vsak udeleženec prejme CERTIFIKAT trojno akreditirane poslovne šole.

Začetek: 21. oktober 2022

Lokacija: v živo, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali v njeni bližini 

VEČ O PROGRAMU

Modul #3 Miha Škerlavaj:
Management sprememb in inovacij
YOUNG LEADERS ACADEMY | 10. november

Inovacije so zgodba, ki jo vsako podjetje piše po svoje, razumevanje ključnih zakonitosti pa lahko prispeva k lažjemu upravljanju procesov in učinkovitejšemu premagovanju ovir. Prof. dr. Miha Škerlavaj, predavatelj in raziskovalec s področja managementa, vodenja in organizacije, v okviru programa Young Leaders Academy predstavlja najsodobnejša spoznanja s področja managementa sprememb in inovacij.

 INOVATIVNOST JE NUJNA, A TVEGANA

Procesi inoviranja zahtevajo znatne vložke časa, pozornosti in sredstev, zato se pojavi vprašanje, ali se splačajo. Če svetovne študije na nivoju posameznika kažejo na povečano uspešnost in zavzetost ter manj kontraproduktivnega vedenja, slika na nivoju organizacij ni več tako črno bela. 

Velik del vodij je seznanjen s tem, da je inovativnost nujna, je del rasti in prilagajanja poslovnih modelov, hkrati pa je zelo malo tistih, ki so zadovoljni s tem, kaj inovativnost prinese. Razlog je v tem, da je inovativnost tvegana in v svojem bistvu paradoksalna. 

Po eni strani predstavlja igriv del iskanja novih idej in razmišljanja izven okvirjev, po drugi strani pa njena implementacija zahteva odločitve, prioritete, spremembe, prepričevanje in vključevanje. Kot vsako tveganje, je tudi proces inovacij potrebno znati obvladovati in voditi. 

KAKO VODITI PROCES INOVIRANJA IN SPREMEMB?

Pri vodenju inovacijskih procesov je ključna presoja konteksta z vidika stopnje nujnosti, ki ji sledi razumevanje vsebine in radikalnost želenih sprememb. S tako presojo se lahko odločimo za postopen pristop v manj nujnih okoliščinah, kjer začnemo z minimalno disruptivnimi spremembami ali pa za pospešeni pristop, kjer nujnost situacije zahteva višjo mero disruptivnih ukrepov. 

Spremembe niso formulaične, ampak je zanje potrebno veliko občutka, saj so v osrčju inovacij ljudje. Veliko izzivov izhaja iz tega, da organizacije k spremembam uberejo pristop, ki je preveč usmerjen »od zgoraj navzdol«. 

Pomembno je zavedanje, da je inovativnost ekipni šport, ki potrebuje agenta spremembe, saj so ideje brez ljudi, ki bi bili vezani nanje, ideje, ki ne bodo zaživele. Prav tako se zaposleni manj upirajo spremembam, če lahko imajo k njim svoj doprinos, mnogokrat pa so za uvajanje sprememb neformalni odnosi pomembnejši od formalne hierarhije. 

STALNOST NI V NASPROTJU RAZVOJA STALNIH INOVACIJ

Pogosto zastavjeno vprašanje je, kako postaviti organizacijo, ki je sposobna inovirati znova in znova? Za stalno inoviranje potrebujemo tako spremembe kot stabilnost, kar predstavljajo ustvarjalne rešitve, ki omogočijo soobstoj tega, kar je organizacijo definiralo v preteklosti ob hkratnem iskanju inovativnih načinov za uspehe v prihodnosti. Ob sledenju trendom to za sodobne organizacije predstavlja predvsem veliko eksperimentiranja, poskušanja in napak ob neprestanem učenju. 

YOUNG LEADERS ACADEMY

Program je namenjen talentiranim in motiviranim posameznikom v podjetjih ali organizacijah, ki želite nadgraditi znanje in veščine, potrebne za učinkovito vodenje v času hitrih sprememb in disruptivnih inovacij.

Program združuje najboljše mednarodne in domače predavatelje ter izstopajoče strokovnjake iz prakse. Dosedanje generacije udeležencev so izbrane predavatelje in vsebine ocenile z oceno 4,9/5. Poleg tega nekateri izmed predavateljev in gostujočih strokovnjakov sodelujejo tudi na trojno akreditiranem LJUBLJANA MBA programu Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se uvršča v 1 odstotek najboljših poslovnih šol na svetu. 

9 modulov | 80 pedagoških ur | mreženje | poslovno kosilo in ekskurzija

Ob zaključku vsak udeleženec prejme CERTIFIKAT trojno akreditirane poslovne šole.

Začetek: 21. oktober 2022

Lokacija: v živo, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali v njeni bližini

VEČ O PROGRAMU

Modul #2 Marko Jaklič:
Globalno poslovno okolje
YOUNG LEADERS ACADEMY | 22. oktober

GLOBALNO POSLOVNO OKOLJE

Mednarodni gospodarski in politični prostor je čoln v turbulentnih vodah, ki med seboj povezuje različne akterje in jih dela soodvisne. Marko Jaklič, redni profesor na EF UL, v drugem modulu programa Young Leaders Academy vzpostavlja temelje za razumevanje prepletajočih se dejavnikov globalnega okolja ter hkrati podaja orodja za oblikovanje uspešnih strategij, ključnih za obstanek v vse zahtevnejših okoliščinah.  

Globalno poslovno okolje zaznamujejo dinamični, negotovi in čedalje bolj kompleksni megatrendi urbanizacije, digitalizacije, okoljskih sprememb, staranja prebivalstva, napetih političnih razmer in finančno-gospodarske nestabilnosti.

POSLOVNO OKOLJE V LUČI PREDVIDLJIVIH IN IZREDNIH DOGODKOV

Prvi korak k soočanju s tem kompleksnim prepletanjem je sprememba v načinu razmišljanja. Predvidljivih razmer, kjer lahko vzrok linearno povežemo s posledico, je vedno manj, vse bolj pa v ospredje stopata sposobnosti kvantnega pristopa in vodenja. Konec koncev stojimo za globalizacijo in trendi ljudje, ki čutimo njihov pritisk, a jih hkrati tudi sooblikujemo.
Vse večja je potreba po razvijanju t.i. »T razmišljanja«, katerega zgornji del predstavlja sistemsko in široko razmišljanje s sposobnostjo multidisciplinarnega povezovanja, hkrati pa spodnji del odraža specifične, strokovne kompetence, ki se v globalnim okolju zelo hitro spreminjajo. Strategiziranje v času negotovosti prinaša ogromno izzivov, za njihovo reševanje pa je potrebna kvantna logika, sistematični koraki, postopno grajenje ter sprotno prilagajanje ciljev in kazalnikov.

GLOBALIZACIJA IN TEHNOLOŠKI NAPREDEK

Globalizacijski indeks, ki meri soodvisnost držav v mednarodnem okolju, zadnje desetletje stagnira, kar kaže na novo obdobje uravnavane globalizacije, vedno glasnejša pa so tudi mnenja o nezadovoljstvu s tehnološkim napredkom zadnjega desetletja. Ta bo izzive prihodnosti moral obravnavati ne le z vidika tehnologije in dviga produktivnosti, ampak predvsem v kontekstu naslavljanja družbenih potreb. 

Tu je za države brez pomembnih naravnih danosti ključen predvsem človeški kapital, saj sta tehnološka in družbena inovativnost danes nujna in zahtevana. Evropski inovacijski indeks, ki na podlagi različnih kazalnikov meri inovativnost, kaže na upad inovativnosti v Sloveniji že od leta 2015. Razlogov za to je več, med drugim tudi pomanjkljivo sponzoriranje nastajanja zagonskih podjetij, saj kar 95% virov slovenskih zagonskih podjetij pride iz tujine.

DRUŽBENA ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Vseskozi pa ostaja aktualen koncept družbene odgovornosti in ovrednotenja celotnega vpliva delovanja podjetja, merjenega tako skozi ekonomske, zakonske, etične in filantropske kazalnike, kot tudi skozi trajnostni razvoj.

YOUNG LEADERS ACADEMY

Program je namenjen talentiranim in motiviranim posameznikom v podjetjih ali organizacijah, ki želite nadgraditi znanje in veščine, potrebne za učinkovito vodenje v času hitrih sprememb in disruptivnih inovacij.

Program združuje najboljše mednarodne in domače predavatelje ter izstopajoče strokovnjake iz prakse. Dosedanje generacije udeležencev so izbrane predavatelje in vsebine ocenile z oceno 4,9/5. Poleg tega nekateri izmed predavateljev in gostujočih strokovnjakov sodelujejo tudi na trojno akreditiranem LJUBLJANA MBA programu Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se uvršča v 1 odstotek najboljših poslovnih šol na svetu. 

9 modulov | 80 pedagoških ur | mreženje | poslovno kosilo in ekskurzija

Ob zaključku vsak udeleženec prejme CERTIFIKAT trojno akreditirane poslovne šole.

Začetek: 21. oktober 2022

Lokacija: v živo, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali v njeni bližini

VEČ O PROGRAMU

Modul #1 Carlos M. DaSilva:
Digitalna transformacija in novi poslovni modeli
YOUNG LEADERS ACADEMY | 21. oktober

DIGITALNA TRANSFORMACIJA IN STRATEŠKO ODLOČANJE

Področja digitalne transformacije, strateških odločitev in novih poslovnih modelov so tesno povezana z razumevanjem delovanja panožnih sil in globalnih trendov. Carlos M. DaSilva, vodilni strokovnjak na področju inovativnih poslovnih modelov, je v programu Young Leaders Academy nosilec prvega modula, ki se osredotoča na digitalno transformacijo in poslovne modele prihodnosti.

INOVIRANJE V DINAMIČNEM IN NEGOTOVEM OKOLJU

Akterji, ki danes pretresajo svetovne trge, nimajo več denarja, niso pametnejši in nimajo boljše tehnologije. Kar imajo, je nov, unikaten način organizacije poslovnega modela. 

72% direktorjev je zaskrbljenih, da njihovi produkti čez tri leta ne bodo več relevantni (KPMG, 2014). Je to znak, da bi morali svoj poslovni model prenesti v drugo panogo, ga posodobiti ali pa še naprej ustvarjati prihodke na obstoječi način? 

Ko razmišljate o prenosu poslovnega modela, ne verjemite, da imate super moči samo zato, ker ste v preteklosti že uspeli, četudi ste vodilni na trgu v svoji panogi, imate finančna sredstva, sinergije, znanje ali pritisk, da ustvarite višji donos za delničarje. 
Ne želite se znajti v situaciji, ko plavate proti toku, zato vedno preverite ozadje panoge in ne pozabite na osnove. Morda imate opravka s težko panogo, kjer je donosnost nizka in so sile (globalne) industrije enostavno premočne.

IZGRADNJA ORGANIZACIJSKIH KULTUR, KI INOVIRAJO

Če ste uspešni tam, kjer ste zdaj, se vprašajte, zakaj. Vsako uspešno podjetje bo dobilo konkurenco in sčasoma prišlo do točke, ko tistih lastnosti, ki so jih delale posebne, unikatne in dinamične, ni več. Če na tej točki nimate že novega poslovnega modela, vas bo konkurenca prehitela. Kako pa veste, kdaj je čas za preskok v drugo panogo? In katera je prava pot?

Ne stavite vse na enega konja. Razmislite o portfelju poslovnih modelov pod globalnim okriljem ene strategije. Če imate “zlato jamo, ki usiha”, se je ne odrecite takoj, temveč jo postopoma opuščajte in hkrati vlagajte svoje vire v nekaj drugega.

V vsaki panogi se bo skozi čas oblikovalo več poslovnih modelov in vsak poslovni model, ki je danes prevladujoč, bo prej ali slej postal nišni. In včasih ni slabo imeti tak poslovni model v svojem portfelju.

KAKO NAJTI NOV POSLOVNI MODEL?

Pogosto bodo novi prevladujoči poslovni modeli izhajali iz sprememb in trendov zunaj vaše panoge! Poiščite analogije na trgu, razmislite, kako bi to lahko vplivalo na vas, prepoznajte trende in jih pripeljite v svojo panogo. Če želite ostati v koraku s trendi v tehnologiji, poslovnih modelih in panogah, poskrbite, da ostanete povezani z univerzami, podjetniki in vlagatelji z različnih področij.

YOUNG LEADERS ACADEMY

Program je namenjen talentiranim in motiviranim posameznikom v podjetjih ali organizacijah, ki želite nadgraditi znanje in veščine, potrebne za učinkovito vodenje v času hitrih sprememb in disruptivnih inovacij.

Program združuje najboljše mednarodne in domače predavatelje ter izstopajoče strokovnjake iz prakse. Dosedanje generacije udeležencev so izbrane predavatelje in vsebine ocenile z oceno 4,9/5. Poleg tega nekateri izmed predavateljev in gostujočih strokovnjakov sodelujejo tudi na trojno akreditiranem LJUBLJANA MBA programu Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se uvršča v 1 odstotek najboljših poslovnih šol na svetu. 

9 modulov | 80 pedagoških ur | mreženje | poslovno kosilo in ekskurzija

Ob zaključku vsak udeleženec prejme CERTIFIKAT trojno akreditirane poslovne šole.

Začetek: 21. oktober 2022

Lokacija: v živo, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali v njeni bližini 

VEČ O PROGRAMU

Brigita Langerholc, vrhunska športnica, olimpijka in Bloudkova nagrajenka, ki v ospredje postavi moč našega uma.

Prisluhnite njeni zgodbi in se nam pridružite na spletnem izobraževanju Psihologija v poslu 2022 od 15. do 18. marca 2022, ki vas bo popeljal v svet psihologije vedenja, katera nam pomaga bolje razumeti tako zaposlene kot tudi naše kupce in partnerje.

Največji dar kot pravi Brigita Langerholc je »…v kritičnih situacijah privlačiti v življenje ljudi, ki imajo določeno znanje in živeti s tem znanjem naprej in ga udejanjiti v praksi«.

Brigita ima bogato življenjsko zgodbo. Predstavila je, kako je prišla do točke, kjer se nahaja danes. Od težkih otroških let, ki jih je v veliki meri preživela v bolnicah zaradi hude oblike astme, do vstopa v svet vrhunskega športa, depresije, ki je sledila po zaključku športne kariere, vse do dela, ki ga opravlja sedaj. Ob zaključevanju športne kariere je ugotovila, da je vrhunska samo na enem področju (vrhunski šport), na ostalih področjih pa počasi stagnira. Po končanem športu je prišla depresija, kar je pogost pojav pri mnogih vrhunskih športnikih. Pa ne samo pri njih, temveč tudi pri podjetnikih, vodjih, managerjih in drugih, ki vsakodnevno delajo preveč. Depresija je manifestacija iz dnevnega življenja, ki pa jo lahko dobro kontroliramo, če znamo.

Od 15. leta naprej se Brigita ukvarja z urjenjem uma, s katerim se po zaključku kariere v vrhunskem športu ukvarja tudi poklicno. Začela je z metodami sproščanja (avtogeni trening, kasneje vizualizacije), akupunktura in drugimi metodami, ki jih je osvojila s pomočjo slovenskih in tujih mentorjev, med drugim tudi v ZDA, kjer je nadaljevala svojo študijsko pot. Brigita uči tehnike po Jose Silvi (t.i. Ultramind ESP System). Prof. Silva je po njenih besedah izumitelj urjenja uma in stika samega s sabo. Gre za tehnike, ki jih uporabljajo vrhunski športniki, NASA, CEO-ji in drugi. V predavanju je predstavila kratek video Simona Sineka o kortizolu in posledicah – težavah, ki jih hormon povzroča v sodobnem »urbanem« svetu, ter kako ga lahko na delovnem mestu zmanjšamo, in kaj lahko za to naredi vodja.

Predavateljica večkrat poudari pomen ustvarjanja novih (dobrih) navad in vzeti si čas zase – za meditacijo ali druge vrste sprostitve, kjer si »sestavimo misli in cilje, ki jih želimo doseči«. Naša podzavest ne loči ali je cilj, ki si ga zadamo v prihodnosti realen ali ne, pomembno pa je, da si ga lahko vizualiziramo in pri tem uporabljamo čustva. Psihološko stanje je zelo pomembno in se ga lahko navadimo kontrolirati, ne smemo pa pozabiti tudi na fizično stanje, ki ga predvsem sedaj v času epidemije velika večina močno zanemarja. Cilj vsakega izmed nas bi vsakodnevno moral biti, da zapustimo svojo cono udobja in preizkusimo nekaj novega.

Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

    S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.