FUTURE LEADERS ACADEMY: UPORABA NEVROZNANOSTI V MARKETINGU

Modul #6 Nikolaos Dimitriadis:
Nevromarketing in osredotočenost na uporabnike v digitalni dobi
FUTURE LEADERS ACADEMY | 21. april 2023

NEVROMARKETING: KAKO NAJBOLJE RAZUMETI UPORABNIKA?

Marketing je miselnost, ki v svoje središče postavlja uporabnika. Za ustvarjanje produktov in storitev, ki uporabniku predstavljajo dodano vrednost, pa je potrebno tega najprej razumeti, kar ni vedno enostavna naloga. Predavatelj na programu LJUBLJANA MBA Nikolaos Dimitriadis, strokovnjak s področja nevroznanosti in marketinga, v sklopu šestega modula programa Future Leaders Academy izzove tradicionalne marketinške pristope. 

John Wanamaker je izjavil: Polovica denarja, ki ga vložim v marketing, je zapravljenega. Problem je v tem, da ne vem, katera polovica.” S tem je dobro povzel nezmožnost marketinga, da napove vzorce obnašanja. Ob prepričanju, da je marketing 50% znanost in 50% umetnost, so se podjetja skozi desetletja posluževala raznih načinov zbiranja podatkov, na podlagi katerih bi lahko razumeli svoje potrošnike.

PRIDOBIVANJE KVALITETNIH PODATKOV NI DOVOLJ

Nevarna predpostavka zbiranja podatkov s samoporočanjem je, da smo ljudje sami najbolj zanesljivi vir napovedovanja lastnega vedenja. Izkazalo se je, da naša mnenja, znanja, namere in občutki lahko pravilno napovejo le približno 8% našega vedenja, zato je vedenjska perspektiva ponudila odgovor v obliki opazovanja dejanskega obnašanja glede na dane okoliščine in tako uspela vedenje predpostaviti v približno 70% primerov

Z razmahom digitalizacije, socialnih omrežij in masovnih podatkov se je zdelo, da bo osrednja težava marketinga odpravljena. Vendar kljub zbiranju velike količine kvalitetnih podatkov, rezultati glede na vložek niso (bili) zadovoljivi. 

MOŽGANI ODLOČAJO O NAŠI ZVESTOBI DOLOČENI BLAGOVNI ZNAMKI

Kar 92% uspešnost pa lahko pripišemo nevromarketingu, ki vedenje napoveduje s pomočjo zbiranja biometričnih podatkov, kot so avtomatični odzivi možganov in telesa, ton glasu ali obrazna mimika. Kompleksnost možganov je obravnavana skozi 36 podsistemov, kot so razumnost, čustva ali občutki, ki imajo vsak svoj glas – vedenje pa je odraz najglasnejšega. 

Končni cilj marketinga je ustvarjanje zvestobe in pripadnosti določeni znamki. Ta lahko izvira iz navade in predstavlja bližnjico za možgane pri sprejemanju odločitev, ali pa je posledica čustvene navezanosti na znamko.

DVE GLAVNI ODLOČITVI MOŽGANOV UPORABNIKA

Paradoksalno je, da je danes v marketing vloženih več sredstev kot kadarkoli, študije pa kažejo, da kar 74% uporabnikov zvestobe ne izkazuje. Potrošniki v Evropi čutijo največjo pripadnost do poštnih storitev, sledi jim zdravstveni sistem, kar le potrjuje dejstvo, da marketing vedno težje dosega svoj cilj. 

Raziskave kažejo, da možgani za določanje vedenja takoj ob izpostavljenosti določeni okoliščini sprejmejo dve odločitvi. Prva se nanaša na toplino in presojo dobronamernosti, druga na sposobnost zadovoljevanja potreb. Zadnjih 200 let so se podjetja močno trudila povečati svoje sposobnosti z vidika procesov, funkcionalnosti in dostopnosti, izziv sodobnega trga pa je v ustvarjanju topline, za kar je ključno razumevanje procesov, ki sežejo preko povedanega ali opazovanega.


FUTURE LEADERS ACADEMY

Program je namenjen talentiranim in motiviranim posameznikom v podjetjih ali organizacijah, ki želite nadgraditi znanje in veščine, potrebne za učinkovito vodenje v času hitrih sprememb in disruptivnih inovacij.

Program združuje najboljše mednarodne in domače predavatelje ter izstopajoče strokovnjake iz prakse. Dosedanje generacije udeležencev so izbrane predavatelje in vsebine ocenile z oceno 4,9/5. Poleg tega nekateri izmed predavateljev in gostujočih strokovnjakov sodelujejo tudi na trojno akreditiranem LJUBLJANA MBA programu Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se uvršča v 1 odstotek najboljših poslovnih šol na svetu. 

9 modulov | 92 pedagoških ur | mreženje | poslovno kosilo in ekskurzija

Ob zaključku vsak udeleženec prejme CERTIFIKAT trojno akreditirane poslovne šole.

Začetek: 3. marec 2023

Lokacija: v živo, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ali v njeni bližini 

VEČ O PROGRAMU

Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

    S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.