Future Leaders Academy

Znanje za vodje prihodnosti.

O programu Future Leaders Academy

Začetek: 23. oktober 2024

Kje: v živo, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

Program Future Leaders Academy je namenjen motiviranim in talentiranim posameznikom, ki želite nadgraditi znanje, opolnomočiti kompetence in razviti svoje potenciale za uspešno vodenje v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. 

Program sestavlja devet raznolikih modulov, sestavljenih iz predavanj, interaktivnih delavnic, primerov dobre prakse in analize situacij za celostno razumevanje poslovnega okolja, vloge vodje in kreativnega razmišljanja. Program združuje najboljše mednarodne in domače predavatelje ter izstopajoče strokovnjake iz prakse.

Program je obiskalo že več kot 210 izjemnih posameznikov iz uspešnih domačih in tujih podjetji, ki so tako vsebine kot predavatelje ocenili z oceno 4,9/5. Udeleženci največkrat izpostavljajo te prednosti programa: 

 • praktična znanja,
 • nova mreža poznanstev,
 • aktualne vsebine,
 • motivacijska in navdihujoča akademija.

BROŠURA

 

Zakaj?

 • Nadgradnja znanja in veščin za boljše vodenje in poslovanje, 
 • domače in tuje poslovne prakse, izbrani gostje iz prakse,
 • širitev poslovne mreže in nove poslovne priložnosti,
 • ob zaključku vsak udeleženec prejme CERTIFIKAT trojno akreditirane poslovne šole.

Za koga?

 • Za vse, ki želite stopiti korak naprej v profesionalni karieri in v osebni rasti.
 • Gre za program z osebnim pristopom, prilagojen strukturi udeležencev.
 • Priporočamo skupinsko prijavo iz enega podjetja.

Kako?

 • 9 raznolikih modulov, 87 pedagoških ur, poslovno kosilo,
 • interaktivne delavnice, diskusija in mreženje,
 • prilagojen urnik, ne posega v čas, ki ga namenjate karieri in družini.

 

Program Future Leaders Academy:

 • GLOBALNO POSLOVNO OKOLJE
  23. oktober 2024, od 8:30 do 16:00

  Preberi več
 • TRAJNOSTNE POSLOVNE STRATEGIJE
  24. oktober 2024, od 8:30 do 15:45

  Preberi več
 • USPEŠNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE V IN MED TIMI
  21. november 2024, od 8:30 do 15:00

  Preberi več
 • MANAGEMENT SPREMEMB IN INOVACIJ
  22. november 2024, od 8:30 do 15:45

  Preberi več
 • UČINKOVITA KOMUNIKACIJA
  5. december 2024, od 8:30 do 15:45

  Preberi več
 • NEVROMARKETING IN OSREDOTOČENOST NA UPORABNIKE V DIGITALNI DOBI
  6. december 2024, od 8:30 do 15:45

  Preberi več
 • POSLOVANJE V ŠTEVILKAH
  10. januar 2025, od 8:30 do 15:45

  Preberi več
 • KAJ SE SKRIVA V FINANČNIH POROČILIH?
  11. januar 2025, od 8:30 do 15:45

  Preberi več
 • Z LEAN IN DESIGN THINKING PRISTOPOMA DO BOLJŠIH VODSTVENIH VEŠČIN
  30., 31. januar in 13., 14. februar 2025, od 8:30 do 14:15

  Preberi več
 • POSLOVNO KOSILO

  Preberi več

USPEH PODJETJA SE ZAČNE PRI POSAMEZNIKU.

Pravi ljudje na pravih delovnih mestih so lahko največja vrednost podjetja. Talenti so ključni za ohranjanje in pridobivanje konkurenčne prednosti podjetja, zato jim moramo posvečati največjo pozornost. Dajte svoji ekipi pravo znanje, da lahko pridobijo nove perspektive in izstopijo iz cone udobja opolnomočeni. Nadgrajevanje znanj in razvoj vodstvenih kompetenc sta ključ do uspešnih ekip in posledično tudi podjetij.

“Programi Future Leaders Academy ponuja edinstveno priložnost, da se naši zaposleni seznanijo z najnovejšimi trendi in strokovnimi znanji na različnih poslovnih področjih. To jim pomaga, da postanejo bolj produktivni, učinkoviti in kos izzivom sodobnega delovnega okolja. Prav tako je prednost programa, da izmenjujejo izkušnje s kolegi iz drugih podjetij ter širijo mrežo poznanstev in poslovnih povezav.
Akademija da našim zaposlenim priložnost za osebno in strokovno rast, kar se kaže v večjem zadovoljstvu z delom, močnejši motivaciji in večji samozavesti pri odločanju. Prepričani smo, da je izobraževanje na Future Leaders Academy dragocena investicija v naše zaposlene in v prihodnost našega podjetja. Zato spodbujamo vse zaposlene, ki jih program zanima, da se mu pridružijo.”

Barbara Myrddin Čulo, Vodja kadrovske službe Etiketa d.d.

Zato smo za podjetja pripravili posebno ugodnost – 20 % popusta za 3 ali več udeležencev, ki se prijavljajo iz istega podjetja. Za več informacij o vseh ugodnostih za večje ekipe se dogovorite z vodjo programa  – Tibor Derganc: tibor.derganc@ef.uni-lj.si ali T: +386 (0)1 589 25 48.

UDELEŽENCI

Uroš Rošer, COO na Dewesoft
Uroš Rošer, COO na Dewesoft
Izmed mnogih programov, ki so namenjeni vodenju, predstavlja ta akademija pravo osvežitev, saj je tudi v globalnem prostoru ena redkih, ki na znanstven in praktičen način predst ... avi obravnavana področja in udeležencem da izjemno uporabna znanja, njihovo kritično utemeljitev in preizkuse teorije v praksi. Poleg sodobnih trendov, kot sta digitalna transformacija in nevromarketing, sem največ pridobil z globljim razumevanjem finančno-računovodskih podatkov in indikacij do katerih pridemo s povezovanjem podatkov v finančnih poročilih. Vsa pozitivna energija, ki nas je spremljala ves čas predavanj, je rezultirala tudi v povezavah in prijateljstvih, ki so se tkala v času programa. Neprecenljivo. Preberi več
Barbara Kramar, procesna tehnologija v podjetju Novartis
Barbara Kramar, procesna tehnologija v podjetju Novartis
Najbolj bi izpostavila dinamičnao diskusijo s sošolci in predavatelji. Nikoli nismo kar sprejeli povedanega, ampak smo razčlenjevali, razmišljali in postavljali primere. Pri de ... lu me najbolj spremlja tehnika design thinkinga, razumevanje SDI metodologije in poglobljeno znanje o financah, ki ga prej, kot znanstvenica, nisem podrobneje poznala. Program bi priporočala vsem, ki se pripravljajo za prevzem vodstvene pozicije, vsem, ki so že na vodstvenih položajih in si želijo nadgraditi svoje veščine in navsezadnje vsem, ki so radovedni in želijo biti uspešnejši na katerikoli poziciji, ki jo zasedajo. Program ti namreč poleg specifičnih znanj, da tudi motivacijo, željo po ustvarjanju ekipnega duha, predstavi različne modele spoprijemanja s težavami in priložnost za spoznavanje somišljenikov iz različnih podjetji. Preberi več
Matej Duraković, vodja programa globalne odličnosti procesov
Matej Duraković, vodja programa globalne odličnosti procesov
Moduli so bili zelo raznoliki in pokrivali širok spekter tem, od vodenja in komunikacije do inovativnosti in digitalizacije. Aktivnosti so bile zasnovane tako, da so spodbujale ti ... msko delo, konstruktivne debate ter sodelovanje med udeleženci. Najbolj me je inspirirala energija in zagnanost drugih udeležencev. Čeprav smo vsi imeli različne karierni cilje in ambicije, smo vsi delili enako strast do učenja in razvijanja svojega vodstvenega potenciala. Bilo je navdihujoče videti, kako smo se vsi trudili in si medsebojno pomagali za dosego zastavljenih ciljev. Akademija bi priporočal vsem, ki želijo razviti svoj vodstveni potencial in se naučiti veščin, ki so potrebne za uspešno vodenje organizacije ali skupine. Program je zasnovan tako, da je primeren za ljudi z različnimi ozadji in stopnjami kariere, zato bi ga priporočal tako mladim kot tudi izkušenim vodjem. Preberi več
Luka Rusić, direktor skupnih operativnih služb na JEZERŠEK, Kreativna kulinarična doživetja
Luka Rusić, direktor skupnih operativnih služb na JEZERŠEK, Kreativna kulinarična doživetja
Celoten nabor vsebin na programu Future Leaders Academy je zastavljen tako, da zagotovo vsak izmed udeležencev tega programa najde nekaj tistih znanj, ki mu bodo pri delu v praksi ... zagotovo koristila. Vsebine zajemajo široko paleto znanj, ki so zelo pomemben gradnik za ustvarjane vodij, ki so sposobni pogledati na vodstvene izzive izven splošno zastavljenih okvirjev. Dodana vrednost je zagotovo tudi ta, da na tak način spoznaš kopico odličnih ljudi, ki imajo lastnosti dobrih vodij in posedujejo lastnosti, ki so zagotovilo za boljši jutri celotne skupnosti. Preberi več
Alen Šutej, vodja skupine za načrtovanje radijskega dostopovnega omrežja, A1 Slovenija
Alen Šutej, vodja skupine za načrtovanje radijskega dostopovnega omrežja, A1 Slovenija
Najbolj mi je ostalo v spominu zavedanje, da se vsak proces, naj bo to v poslovnem ali zasebnem okolju, da izboljšati ali optimizirati. Veliko časa, denarja in motivacije se vsa ... kodnevno neučinkovito porablja na račun slabo postavljenih smernic, nerazumevanju procesov, nerazumevanju potreb strank in zaposlenih, ali pa že samo na račun pomanjkljive komunikacije. Program priporočam vsem, ki želijo ali so že vstopili v svet vodstvenih kadrov, kot tudi strokovnjakom, ki si želijo pridobiti nova znanja, spretnosti in izkušnje na tem področju. Tukaj boste spoznali veliko izjemnih soudeležencev programa, uporabnih vsebin in strokovnih predavateljev, ki vas bodo navdihnili nadaljevati in vztrajati na zastavljeni poti – v mojem primeru ustvarjati boljši jutri! Preberi več
Aleš Kobe, vodja tehnologije Iskra d.o.o.
Aleš Kobe, vodja tehnologije Iskra d.o.o.
Sproščeno okolje, kvalitetne vsebine, spoznavanje in odkrivanje novih znanj, veščin ter mreženje, so le nekateri razlogi in prednosti akademije, zaradi česar mi bo ostala v l ... epem spominu. Udeležbo na akademiji bi priporočal vsem, ki si želijo spoznati, razširiti ali zgolj obnoviti vodstvene kompetence, se spoznati z nekaterimi novimi pristopi marketinga, razumeti in prilagajati komunikacijo različnim situacijam, razumeti poslovne modele, strategije ter le te preko finančnih izkazov analizirati za nadaljnja odločanja. Program nudi odlično priložnost za aktivno izmenjavo izkušenj med predavatelji iz gospodarstva, kot tudi z ostalimi udeleženci iz različnih segmentov poslovnega okolja. To nudi poseben čar ter pogled na poslovne primere iz različnih perspektiv. Gre za odlično predpripravo na MBA program. Vsem, ki se boste udeležili prihodnjih izvedb akademije bi priporočal, da si pripravite čim več različnih vprašanj in situacij iz aktivnega delovnega okolja, katere lahko nato tekom akademije poskušate razjasniti in opredeliti na različne poglede, ki vam bodo v pomoč za vaše nadaljnje usmerjanje in odločanje znotraj vaših ekip. Preberi več
Kristjan Jazbec, vodja prodaje na Hidria d.o.o.
Kristjan Jazbec, vodja prodaje na Hidria d.o.o.
Strateško odločanje, vodenje inovativnosti in novi poslovni modeli so vsebine, ki so mi najbolj ostale, ker se pri svojem delu z njimi tudi največ ukvarjam in ukvarjamo. Celoten ... program in predavatelji so pustili pri meni lep spomin. Vse vsebine so aktualne, podane na zanimiv način ter s pomočjo praktičnih primerov. Program bi priporočil vsem, ki že imajo nekaj let izkušenj v poslovnem svetu in bi svoje znanje želeli dopolniti z metodami odločanja, razvojem vodstvenih veščin in kritičnim razmišljanjem. Preberi več
Dejan Vončina, prodaja in razvoj, Etiketa tiskarna d.d.
Dejan Vončina, prodaja in razvoj, Etiketa tiskarna d.d.
Najbolj nepozaben vidik akademije so bile priložnosti za druženje z res odličnimi predavatelji, strokovnjaki in podobno mislečimi kolegi. Vsebine iz vodenja in komunikacije mi ... pridejo prav že danes in jih uporabljam pri svojem delu. Program Future Leaders Academy priporočam ambicioznim in motiviranim posameznikom, ki želijo razvijati svoje sposobnosti in širiti poznanstva. Program ponuja dobro zaokrožen kurikulum, pokriva široko paleto pomembnih tem v poslovnem svetu, gostujoči govorniki in mentorji pa nudijo dragocene vpoglede in smernice, ki tvoje delo obrnejo na bolje. Nekaj boljšega, česar sem se v zadnjih letih udeležil na področju izobraževanj! Preberi več

PREDAVATELJI IN GOSTJE IZ PRAKSE

Adriana Rejc Buhovac

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Marko Jaklič

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Tadej Muršič

COO, Menerga Slovenija

Miha Škerlavaj

Ekonomska fakulteta v Ljubljani & BI Norwegian Business School

Jernej Česen

Outfit7

Anja Križnik Tomažin

Trenerka in coach-inja, SDI mojstrica

Robert Kaše

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Nikolaos Dimitriadis

Optimal HR Group, gostujoči predavatelj Ekonomske fakultete v Ljubljani

Metka Tekavčič

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Jože Kaligaro

WEILER ABRASIVES d.o.o.

Rok Stritar

Podjetniški svetovalec, Design Thinking & Lean strokovnjak

Blaž Zupan

Podjetniški svetovalec, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Kotizacija in prijava

Začetek programa: 23. oktober 2024

Rok za prijavo: 16. okotber 2024

Pogoji za vpis je znanje angleškega jezika.

Kotizacija programa znaša 3.100 € (brez DDV).
Kotizacija vključuje udeležbo na akademiji, 87 pedagoških ur z izbranimi predavatelji in strokovnjaki iz prakse, pripadajoče materiale in poslovno kosilo s podelitvijo certifikatov.

Popusti:

 • 20% popusta za 3 ali več udeležencev, ki se prijavljajo iz istega podjetja,
 • 30% popusta v primeru, da je plačnik fizična oseba,
 • 20% popusta za člane YP AmCham,
 • 15% popusta za udeležence, ki so člani Alumni EF.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Možnost plačila v dveh obrokih.

V primeru odjave manj kot dvajset dni pred pričetkom programa povračilo kotizacije ni več možno, kot tudi ne v primeru, da ste prijavljeni in se programa ne udeležite.

Za več informacij se lahko dogovorite za individualen pogovor z vodjo programa Tiborjem Dergancem tibor.derganc@ef.uni-lj.si ali T: +386 (0)1 589 25 48

  Plačnik kotizacije je:

  Število udeležencev iz podjetja:

  Osnovni podatki: (*vsa polja so obvezna)


  Udeleženec 2
  Osnovni podatki:


  Udeleženec 3
  Osnovni podatki:


  Udeleženec 4
  Osnovni podatki:


  Udeleženec 5
  Osnovni podatki:


  Udeleženec 6
  Osnovni podatki:


  Udeleženec 7
  Osnovni podatki:


  Udeleženec 8
  Osnovni podatki:


  Udeleženec 9
  Osnovni podatki:

  Podatki podjetja:


  Prijavnico izpolnil (če ste prijavo izvedli za druge osebe):

  Podatki za izdajo računa:

   

  Partnerji

  Outfit7-logotip

  Morda bi vas zanimalo tudi:


  Prijavi se na naše novice in ostani obveščen

   S prijavo se strinjam s politiko varovanja podatkov in podajam soglasje, da CPOEF do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za obveščanje o aktualnih izobraževalnih programih, konferencah in dogodkih preko elektronske pošte. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov cpoef@ef.uni-lj.si.